Bulletin děkana – 3/2023

11.04.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Roh dovoluji si Vás opět oslovit prostřednictvím již zcela korektního, v pořadí desátého neaprílového bulletinu děkana a začnu gratulacemi k úspěchům našich doktorských studentů. Dne 30. 3. 2023 převzal náš nyní již absolvent Mgr. Filip Kostelanský, Ph.D. z rukou paní primátorky Hradce Králové prestižní Cenu primátorky města za studentskou tvůrčí práci, a to za jeho výzkum zabývající se stabilizací krátkých DNA sond, který vyústil v publikaci v prestižním časopise Nucleic Acids Research a rovněž v podání dvou patentových přihlášek. Dále bych chtěl pogratulovat paní Mgr. Elišce Maškové (roz. Voříškové) z Katedry sociální a klinické farmacie, která získala prestižní Fulbright-Masarykovo stipendium, díky kterému stráví necelý rok na Duke University v Severní Karolíně. A konečně bych chtěl moc pogratulovat a zároveň poděkovat všem úspěšným doktorským studentům – žadatelům o projekt Grantové agentury UK. V letošním roce jsme na fakultu získali 19 nových grantů, což při podaných 46 projektech představuje úžasnou 41% úspěšnost.

Poděkovat bych chtěl i všem účastníkům naší pregraduální Studentské vědecké konference. Úroveň přednášek a odborných diskusí byla vynikající a odborné komise měly skutečně velmi složitý úkol při výběru nejlepších prezentujících v jednotlivých sekcích. Těm bych chtěl ještě jednou moc pogratulovat a přeji jim hodně úspěchů v nadnárodním kole konference! Za skvělou organizaci konference děkuji Spolku českých studentů farmacie, stejně jako za organizaci Farmaceutického plesu a dále spoluorganizaci Benefičního koncertu LFHK a FaF UK. Byly to skutečně skvělé akce. A již příští týden, ve středu 19. dubna, nás na fakultě opět v režii Spolku čeká Veletrh bioanalytiky a farmacie, na který Vás tímto srdečně zvu. Jen o den později, tedy ve čtvrtek 20. dubna, je naplánován náhradní termín Dne Zentivy. Doufejme, že již nenastanou žádné komplikace, a kromě novinek z výzkumu a vývoje ve firmě Zentiva si budeme moct poslechnout zajímavou přednášku paní Ing. Dany Drábové, Ph.D.

Začátek dubna je tradičně spojen s termínem podávání návrhů projektů do Grantové agentury České republiky (GAČR). Mám velkou radost, že v letošním roce podáváme za fakultu více než 30 návrhů projektů, což je skutečně úctyhodné číslo, a všem navrhovatelům moc děkuji. Držím palce, aby co nejvíce projektů bylo přijato k financování!

V minulém bulletinu jsem naznačil, že březen bude pravděpodobně velmi významným měsícem v přípravě výstavby kampusu hradeckých fakult UK, a tato předpověď se vyplnila. V rámci veřejné zakázky na zhotovitele stavby skončila lhůta pro podání nabídek a v tuto chvíli probíhá jejich hodnocení a současně intenzivní jednání představitelů našich fakult a univerzity s příslušnými ministerstvy a představiteli státní správy o dalších krocích vedoucích k zahájení výstavby.

Na závěr bych rád našim studentům připomněl nabídku setkat se již zítra se zástupci vedení fakulty v neformálním prostředí a neformálním uspořádání salónku kolejí Na Kotli. Máte-li jakékoli dotazy ke studiu či k jiným fakultním, ale i mimofakultním záležitostem, neváhejte dorazit. Jste srdečně zváni!

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS