Bulletin děkana – 2/2023

03.03.2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Rohzimní zkouškové období je, věřím, že úspěšně, za námi, letní semestr je již v plném proudu a můžeme se těšit na řadu zajímavých akcí, které na nás v březnu čekají. Již v úterý 7. 3. proběhne Den Zentivy, tentokrát trochu netradičně v Aule Kampusu UK ve Zborovské ulici. Kromě novinek ze společnosti Zentiva se můžeme těšit na přednášku Ing. Dany Drábové, Ph.D., Dr. h. c. mult., předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a nositelky mimo jiné státního vyznamenání ČR medaile Za zásluhy I. stupně. Hned následující týden v pátek 17. 3. se těším na setkání na 51. Farmaceutickém plese v Petrof Gallery v Hradci Králové. Poslední dva dny měsíce března, tedy ve čtvrtek 30. 3. a v pátek 31. 3., proběhne tradiční Studentská vědecká konference, kde pregraduální studenti naší fakulty v jednotlivých sekcích prezentují výsledky své vědecké práce. Nejlepší prezentující postupují do nadnárodního kola, které spolupořádá právě společnost Zentiva a kterého se účastní studenti ze všech českých a slovenských farmaceutických fakult a univerzit. Všichni jste na tyto akce srdečně zváni.

Březen bude velmi pravděpodobně i významným měsícem v přípravě výstavby našeho nového kampusu, jelikož v tomto měsíci bychom měli uzavřít veřejnou zakázku na zhotovitele stavby, tzv. otevřít obálky a dozvědět se nabídkové ceny výstavby.

Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem studentům, kteří se zapojili do hodnocení výuky v akademickém roce 2021/2022. Vaše zpětná vazba, číselné i slovní hodnocení je zásadní pro další rozvoj a zkvalitňování výuky na naší fakultě. V únoru proběhlo několik schůzek vedení fakulty s vyučujícími hůře hodnocených předmětů, případně byly s vyučujícími řešeny konkrétní připomínky, které se objevily ve slovním hodnocení. Naopak vyučující nejlépe hodnocených předmětů obdrží za kvalitní výukovou činnost mimořádnou odměnu. Proto bych chtěl apelovat na všechny studenty, aby každý rok zodpovědně ohodnotili jednotlivé předměty a vyplnili anketu hodnocení výuky v SISu. Jen tak budeme mít na fakultě dobrou představu o problémech v jednotlivých předmětech a bude možné výuku rozvíjet směrem ke kvalitě a spokojenosti jak na straně studentů, tak vyučujících. Při této příležitosti bych Vás studenty rád pozval k neformálnímu setkání a diskusi především o studijních záležitostech, které se uskuteční ve středu 12. dubna od 17:00 v salónku kolejí Na Kotli. Prosím o včasnou registraci na setkání, protože kapacita salónku je omezená. Po skončení setkání bude příležitost pokračovat v neformální diskusi na Půlení farmaceutů od 20:00 v klubu Denoche.

Poděkování a gratulace dále míří i paní doc. Martině Čečkové a panu prof. Františku Trejtnarovi, jejichž projekty podané do Agentury pro zdravotnický výzkum ČR byly přijaty k financování! Poděkovat bych chtěl i paní prof. Kateřině Vávrové, která se v roli spolunavrhovatelky podílela na přípravě projektu podaného do prestižní americké instituce NIH (National Institutes of Health). Držme palce, aby projekt byl přijat k financování.

Na závěr mi dovolte přivítat na naší fakultě nového akademického pracovníka dr. Eugena Hrušku, který posílil kolektiv Katedry biofyziky a fyzikální chemie. Dr. Hruška přichází na naši fakultu po osmi letech strávených v USA, kde nejprve absolvoval Ph.D. studium na Rice University v Houstonu a poté strávil 3 roky jako postdoktorand na Emory University v Atlantě. Panu doktorovi přeji mnoho úspěchů v pracovním i osobním životě.

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS