Bolzanova cena a Mimořádná cena rektorky míří na Farmaceutickou fakultu UK

24.04.2023

Ve čtvrtek 20. dubna 2023 se Vlastenecký sál Karolina stal dějištěm udělování prestižních cen Univerzity Karlovy. Z rukou rektorky Mileny Králíčkové převzalo ocenění celkem osmnáct výjimečně nadaných, obětavých i nevšedně kreativních studentů a studentek, respektive absolventů a absolventek Univerzity Karlovy. Jsme velmi hrdi, že mezi oceněnými jsou hned dva nominovaní z Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.

f1f2f3f5f4

Bolzanova cena

Držitelkou Bolzanovy ceny, která je udělována studentům za mimořádně objevné práce s vynikajícím tvůrčím obsahem a zpravidla s interdisciplinárním tematickým přesahem, se stala PharmDr. Thuy Linh Nguyen, Ph.D., za disertační práci s názvem „Advances in discovery and testing of anthelmintics“.

Doktorka Nguyen je členkou Výzkumné skupiny pro studium mechanismů xenobiotické rezistence. Zabývá se výzkumem nových sloučenin s potenciálním anthelmintickým účinkem, které lze využít k léčbě nemocí způsobených hlísticemi. Parazitické hlístice způsobují celosvětový problém v humánní i veterinární medicíně a jsou zodpovědné za masivní ekonomické ztráty v živočišné produkci. Léčbu nemocí způsobených těmito parazitickými hlísticemi komplikuje skutečnost, že u současně užívaných anthelmintik se snižuje jejich účinnost v důsledku rozšířené lékové rezistence. Dr. Nguyen během svého výzkumu úspěšně identifikovala novou sloučeninu, která jeví vysoký potenciál pro vývoj nového anthelmintika.

Mimořádná cena rektorky Univerzity Karlovy

Mimořádnou cenu rektorky Univerzity Karlovy, která je udělována studentům za dosažení mimořádných výsledků v průběhu studia v oblasti vědy a výzkumu, získal za rok 2022 Mgr. Filip Kostelanský, Ph.D.

Tématem výzkumu doktoranda studijního programu Farmaceutické chemie na Farmaceutické fakultě UK je syntéza nových derivátů akridinu, které mají schopnost stabilizovat duplexy DNA. Doktor Kostelanský je členem výzkumné skupiny Azaphthalocyanine group. Výsledky jeho práce přispějí ke zjednodušení detekce mutací DNA pomocí PCR metod, kdy využití kratších, stabilnějších sond zvýší jejich rozpoznávací schopnost. Svou vědeckou práci publikoval v prestižním časopise Nucleic Acids Research a je spoluautorem českých patentových přihlášek.

Oběma oceněným gratulujeme!

Text: prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D. a prof. PharmDr. Petr Zimčík, Ph.D.
Foto: Michal Novotný, Univerzita Karlova

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS