Zprávy, rok 2023

MEPHARED 2 zahajuje výstavbu

Vydáno: 14.08.2023

Druhá etapa výstavby Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové (MEPHARED 2) zahajuje realizaci. Dne 11. 8. 2023 bylo předáno staveniště MEPHARED 2 generálnímu dodavateli stavby.

Fakulta hostila setkání odborníků a intenzivní kurz v rámci edukačního projektu OEMONOM

Vydáno: 07.08.2023

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy koordinuje edukační projekt 8 evropských univerzit OEMONOM (Open access Educational Materials on Naturally Occurring Molecules – sources, biological activity and use).

GA ČR projekt řešený doc. Hofmanem hodnocen jako vynikající

Vydáno: 31.07.2023

V rámci hodnocení závěrečných zpráv projektů Grantovou agenturou ČR byl projekt reg. č. 20-20414Y s názvem „Studium role nových cílených léčiv určených pro terapii nádorů prsu a plic ve fenoménu farmakokinetické lékové rezistence“ hodnocen stupněm „vynikající“.

Základní sportovní kurz Farmaceutické fakulty UK provázela skvělá atmosféra

Vydáno: 14.07.2023

Základní sportovní kurz v Horním Poříčí u Strakonic je největší akcí pořádanou Katedrou tělesné výchovy. Kurz se těšil enormnímu zájmu napříč celou akademickou obcí na Farmaceutické i Lékařské fakultě UK.

Bulletin děkana – 5/2023

Vydáno: 03.07.2023

Děkan doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. informuje akademickou obec o těch nejvýznamnějších událostech na fakultě proběhlých či očekávaných.

Prestižní ERC CZ grant na Farmaceutické fakultě UK

Vydáno: 03.07.2023

V rámci ukončené soutěže o prestižní granty ERC CZ získal podporu projekt doc. PharmDr. Veroniky Novákové, Ph.D. z Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy ze skupiny Azaphthalocyanine group. 

Úspěchy gymnazisty Vojtěcha Belady s matematickým modelem vlivu léčiv na průběh virové infekce v rámci projektu SOČ

Vydáno: 30.06.2023

Student 3. ročníku Prvního soukromého jazykového gymnázia v Hradci Králové, Vojtěch Belada, zaznamenal hned několik významných úspěchů s prací „Matematické modelování vlivu remdesiviru a meflochinu na průběh virového onemocnění COVID-19 na buněčné úrovni“.

Úspěch gymnazistky Barbory Burešové v národním kole SOČ s tématem vypracovaným na Farmaceutické fakultě UK

Vydáno: 29.06.2023

Barbora Burešová, studentka Biskupského gymnázia ve Žďáru nad Sázavou, vypracovala v rámci Středoškolské odborné činnosti práci ve výzkumné skupině Skin Barrier Research Group na Farmaceutické fakultě UK.

LXIX. sympozium z historie farmacie a křest Lékárnických pohádek v Kuksu

Vydáno: 29.06.2023

V sobotu 24. června 2023 se v prostorách Českého farmaceutického muzea na Hospitálu Kuks uskutečnilo již LXIX. sympozium z historie farmacie. Ve dvou blocích zaznělo sedm přednášek, které měly vysokou odbornou úroveň. 

Zakončení celofakultního projektu Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA - CDN)

Vydáno: 28.06.2023

V týdnu od 12. června 2023 se na Farmaceutické fakultě objevila celá řada zahraničních hostů, kteří působili v projektu OP VVV „Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy“ (EFSA-CDN)

Zobrazeny výsledky 31-40 (z 97)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 
Aktuálně z Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS