Mladí vědci na 13. Postgraduální a Postdoktorandské vědecké konferenci

06.02.2023

Ve dnech 1. a 2. února 2023 proběhla na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy 13. Postgraduální a Postdoktorandská vědecká konference, která se po dvou pandemických letech vrátila z online prostředí zpět do poslucháren. Konference byla tradičně zahájena společnou sekcí, ve které velmi působivým způsobem prof. Kateřina Vávrová a prof. Petr Zimčík popsali dva zajímavé příběhy, které předcházely jejich publikacím v prestižních časopisech. Obě přednášky byly strhující a poukázaly na fakt, že by ani opakované odmítnutí nebo několikaleté experimentální úsilí nemělo odradit mladé vědce od snahy publikovat v prestižních časopisech.

f2f6f1

Vlastní konference byla už tradičně rozdělena do šesti sekcí:

  • Bioorganická a farmaceutická chemie;
  • Klinická a sociální farmacie;
  • Biochemie, farmakologie a toxikologie;
  • Farmaceutická analýza;
  • Farmakognozie a nutraceutika;
  • Farmaceutická technologie.

Přestože se i letos konference zúčastnili prakticky jen postgraduální studenti a mladí vědci z naší fakulty, dosáhl počet přednášejících úctyhodných 116. Ocenit je třeba stále se zvyšující kvalitu prezentací i následných diskusí.

f4f10f3f5f7f9f8f11

Novinkou letošní konference byla „Cena Františka Švece za analytickou chemii“ oceňující tři nejlepší prezentace studentů v sekci Farmaceutické analýzy. Komise ve složení prof. Ing. František Švec, Dr.Sc., doc. PharmDr. Hana Sklenářová, Ph.D. a doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D. vybrala jako nejkvalitnější tyto prezentace:

  • 1. místo: Mgr. Ondřej Horáček - COMPREHENSIVE CHIRAL GC-MS/MS AND LC-MS/MS METHOD FOR IDENTIFICATION AND DETERMINATION OF N-ACYL HOMOSERINE LACTONES
  • 2. místo: Mgr. Siddharth Jadeja - THE USE OF MOBILE PHASE WITH WEAK ACID AND AT LOW CONCENTRATION IN LC-MS PROTEOMIC ANALYSIS LEADS TO ENHANCED ELECTROSPRAY IONIZATION AND IMPROVED SENSITIVITY
  • 3. místo: Mgr. Taťána Gazárková - UNRAVELLING THE LIPIDOME OF ATHEROSCLEROTIC PLAQUES USING MATRIX-ASSISTED LASER DESORPTION IONISATION – TRAVELLING WAVE ION MOBILITY MASS SPECTROMETRY

Po ukončení konference a vyhlášení vítězů proběhlo neformální setkání studentů a školitelů v příjemných prostorech Galerie Na Mostě.

Věříme, že konference byl pro všechny účastníky přínosem, zdrojem inspirace a motivací do další vědecké práce a nastavila laťku pro nadcházející ročníky.

 

Tato konference byla podpořena projektem Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik: moderní metody - nové výzvy (EFSA - CDN) reg č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841 spolufinancovaného z EU.

EU

 

Autoři textu: doc. PharmDr. Petr Chocholouš, Ph.D. a prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Fotografe: Archiv Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS