Mezinárodní workshop Recent Progress in Pharmacognosy and Phytochemistry

28.06.2022

Ve dnech 23. a 24. června 2022 proběhl na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy v rámci projektu Efficiency and safety improvement of current drugs and nutraceuticals: advanced methods – new challenges (EFSA–CDN) mezinárodní Workshop: Recent Progress in Pharmacognosy and Phytochemistry.

Workshop se konal v prostředí Zahrady léčivých rostlin a byl organizován prof. Lucií Cahlíkovou (Farmaceutická fakulta UK) společně s prof. Karlem Šmejkalem z Masarykovy univerzity v Brně a prof. Petrem Solichem, hlavním garantem projektu EFSA-CDN. Velký dík za organizaci patří celému kolektivu Katedry farmakognozie a farmaceutické botaniky.

V rámci odborného programu byly předneseny 4 plenární přednášky, 7 pozvaných přednášek a 14 krátkých sdělení. Dále bylo prezentováno 17 posterů. Všichni pozvaní přednášející jsou významnými odborníky v oblasti farmakognozie a chemie přírodních látek. Za zmínku stojí účast dvou předchozích prezidentů Phytochemical Society of Europe, prof. Franz Bucar z Univerzity v Grazu a prof. Satyajit Sarker z Univerzity v Livepoolu. Součástí doprovodného programu byla také praktická ukázka HPTLC analýz různých typů sekundárních metabolitů rostlin a 3D tisk stojánku na vialky se strukturou narciklasinu, který designoval dr. Jaroslav Jenčo.

f1f2f4f3f8f6f9f10f7

Workshop byl především příležitostí pro Ph.D. studenty a mladé vědce setkat se s uznávanými odborníky v oblasti přírodních látek a umožnil navázat nové spolupráce. Celá akce se vydařila a všichni účastníci vyzdvihli jak úroveň odborného programu, kdy všechny přednášky byly doprovázeny bohatou diskuzí, tak i prostředí a zázemí.

Těšíme se na případná další setkání na Zahradě léčivých rostlin!

Text: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Foto: RNDr. Jaroslav Jenčo, Ph.D.

 

Tento projekt reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841:
Efficiency and safety improvement of current drugs and nutraceuticals: advanced methods – new challenges (EFSA–CDN)
je spolufinancován Evropskou unií.

EU

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS