Úspechy našich študentov na nadnárodnom kole Študentskej vedeckej konferencie 2022

06.05.2022

Úspechy študentov na nadnárodnom kole Študentskej vedeckej konferencie 2022

Vo štvrtok 5. 5. 2022 sa po dvoch rokoch mohlo znovu uskutočniť nadnárodné kolo Študentskej vedeckej konferencie v sídle Zentivy. Tohtoročnými usporiadateľmi konferencie bola už tradične Zentiva, v spolupráci so Spolkem českých studentů farmacie.

Svoje výskumné práce prišlo prezentovať 21 najúspešnejších študentov z domácich kôl z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Farmaceutickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a Farmaceutickej fakulty Univerzity Karlovej v Hradci Králové. Za našu fakultu boli súčasťou odbornej poroty prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D., prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., doc. PharmDr. Zdeňka Šklubalová, Ph.D. a doc. RNDr. Jozef Kolář, Ph.D.

Deň pred samotnou konferenciou boli všetci účastníci, porotcovia a hostia pozvaní na otvorenie konferencie pri občerstvení, kde študenti i porotcovia mohli stretnúť svojich kolegov z iných fakúlt a zoznámiť sa. Našich 8 reprezentantov prišiel svojou prítomnosťou podporiť náš pán dekan, doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph. D.

Vysokú kvalitu vedeckých prác našich študentov dokazuje ich vysoké zastúpenie medzi ocenenými v jednotlivých sekciách. Súťažilo sa v rovnakých sekciách ako v domácom kole, teda v biologickej sekcii, sekcii farmaceutickej chémie, sekcii sociálnej a klinickej farmácie a sekcii farmaceutickej technológie.

1241065879

Z našej fakulty sa v celkovom hodnotení umiestnili nasledujúci študenti:

Biologická sekcia

2. miesto: Monika Šteigerová
Effect of flubendazole on glioblastoma multiforme in vitro and in vivo
Školiteľ: doc. PharmDr. Iva Boušová, Ph.D.; RNDr. Veronika Skarková, Ph.D.

3. miesto: Karolína Nálevková
Interindividual variability in expression of selected membrane transporters; their impact on prognosis and therapy of patients with acute myeloid leukemia
Školiteľ: doc. PharmDr. Martina Čečková, Ph.D

Sekcia farmaceutickej chémie

2. miesto: Juraj Kavuljak
Synthesis and evaluation of human 6-hydroxyceramides
Školiteľ: PharmDr. Lukáš Opálka, Ph.D.

Sekcia sociálnej a klinickej farmácie

2. miesto: Adéla Brandová
Analysis of drug administraton by nurses in health facility - experience from region of Hradec Králové
Školiteľ: PharmDr. Martin Doseděl, Ph.D.

3. miesto: Daniela Mašková
Potential drug-drug interactions in patients admitted to the hospital via the emergency department
Školiteľ: prof. PharmDr. Jiří Vlček, Ph.D.; PharmDr. Zuzana Očovská

Sekcia farmaceutickej technológie

1. miesto: Karolina Santarius
Polymeric particles for targeted anti-inflammatory therapy
Školiteľ: PharmDr. Ondřej Holas, Ph.D.

2. miesto: Roksolana Kulhánková
Study of topically administered ceramides
Školiteľ: doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D.

Veľká vďaka patrí pánom PharmDr. Jánovi Röderovi a Mgr. Davidovi Víchovi zo Zentivy a Natálii Farkašovej zo Spolku českých studentů farmacie za organizačné pokrytie celej konferencie.

Všetkým našim účastníkom srdečne gratulujeme a budeme im naďalej držať palce na obhajobách diplomových prác a štátniciach.

Text: Patrik Marián Sudický, Spolek českých studentů farmacie
Foto: Spolek českých studentů farmacie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS