Sympozium klinické farmacie René Macha 2022 se vrátilo do Mikulova

22.12.2022

Po dvouleté odmlce se Sympozium klinické farmacie René Macha, organizované Katedrou sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a Sekcí klinické farmacie České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti JEP, vrátilo do Mikulova. Na XXIV. ročník, který proběhl ve dnech 25. až 26. listopadu 2022, se sjelo 320 účastníků, kteří po předchozí virtuálně-hybridní formě s nadšením zasedli do kongresového sálu a osobně zhlédli odborný program tematicky zaměřený na terapii endokrinních a krevních onemocnění.

Hlavní části sympozia složené z přednáškových bloků tradičně předcházely velmi kvalitní interaktivní sekce řešení lékových problémů e-DRBy I, II, které zahrnovaly prezentace klinických farmaceutů a následnou diskuzí nad sedmi kazuistickými případy. Nechybělo ani oblíbené hlasování, tentokrát s pomocí aplikace Slido, díky níž mohli všichni účastníci hlasovat pohodlně ze svých mobilních telefonů.

Sympozium bylo slavnostně zahájeno v brzkém odpoledni doc. PharmDr. Josefem Malým, Ph.D., který mimo jiné přivítal čestné hosty i významné osobnosti farmacie a vyzdvihl přínos členů programového a organizačního výboru. Letos pozvání přijali: předseda České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti JEP prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., místopředsedové téže společnosti PharmDr. Pavel Grodza a PharmDr. Vladimír Holub, děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., a proděkan pro vědeckou činnost a doktorské studium prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D., dále proděkanka pro studium Farmaceutické fakulty MU v Brně PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D., prezident České lékárenské komory Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., a předsedkyně Sekcie klinickej farmacie Slovenskej farmaceutickej spoločnosti PharmDr. Anna Oleárová, Ph.D. V závěru slavnostního zahájení přednesl prof. RNDr. Jiří Vlček, CSc., přátelskou vzpomínku na prof. RNDr. Jaroslava Květinu, DrSc., který zemřel letos 17. července a do poslední chvíle byl ve svém oboru aktivní.

Vysoce kvalitní přednáškové bloky obsahovaly sdělení aktuálních trendů ve farmakoterapii jak z pohledů specializovaných lékařů, tak klinických farmaceutů. V detailu byla přiblížena mimo jiné problematika poruch štítné žlázy nebo moderní novinky v léčbě diabetu mellitu a v současnosti i hodně diskutované epidemie obezity, zejména s důrazem na respektování individuálních potřeb pacienta vedoucí ke zvýšené adherenci k nastavené léčbě. Bohatá diskuse probíhala vždy v následných panelových diskusích, ale také v kuloárech během přestávek na občerstvení, s nevídaným nadšením po omezeném osobním kontaktu v předchozích letech. Během přestávek bylo možné rovněž navštívit posterovou sekci a partnery sympozia, bez jejichž podpory nelze konferenci takového rozsahu zrealizovat.

Sobotní program odstartovala sekce opět velmi kvalitních ústních posterových sdělení. Velmi nás těší, že odborná komise vyhodnotila jako nejlepší sdělení této sekce práci PharmDr. Anny Rejmanové, Ph.D., a kolektivu z Katedry sociální a klinické farmacie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové na téma Úskalí antibiotické profylaxe v chirurgii z pohledu klinického farmaceuta. V rámci plakátových posterových prezentací byla oceněna práce Mgr. Elišky Voříškové a kolektivu rovněž z Katedry sociální a klinické farmacie na téma Adherence k léčbě, důvěra a obavy pacientů s fibrilací síní k perorálním antikoagulanciím, která vznikla se spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno.

V sobotním přednáškovém bloku zazněly skvělé příspěvky včetně prezentace aktuálních novinek společnosti Inpharmex, která představila svoji tradiční lékovou databázi AISLP ve formátu moderní chytré aplikace. Zmínit je třeba i sdělení prof. Miloše Táborského nebo prof. Romany Ryšavé, kteří se dotkli novinek v hypolipidemické léčbě, resp. v terapii diabetické nefropatie. Závěrem všechny účastníky ohromila prezentace doc. Jana Blatného na téma (r)Evoluce v léčbě hemofilie, která byla jedinečná díky přímé účasti pacienta trpícího hemofilií pana Martina Bohůna, předsedy Českého svazu hemofiliků. Účastnici se poté rozdělili na menší skupiny a v sobotním odpoledni pokračovalo sympozium ve formátu šesti tematicky zaměřených workshopů.

Souhrnem lze říci, že letošní ročník sympozia se vydařil a díky prezenční formě se vrátila i jeho jedinečná přátelská atmosféra. Nutno však zmínit, že předchozí dva virtuálně-hybridní ročníky zanechaly svoji stopu. Jejich pořádání přineslo nové zkušenosti a modernizaci v tomto ročníku. Ze všech odborných sdělení a diskuzí byl pořízen audiovizuální záznam, který bude účastníkům sympozia k dispozici ke zpětnému zhlednutí. Věříme, že tuto novinku všichni účastníci ocení a zachovají sympoziu přízeň i v dalším ročníku, který se uskuteční 24. a 25. listopadu 2023.

Text: PharmDr. Lenka Ťupová, Ph.D., doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.

Fotogalerie

Zahajeni-sympozia-doc-Maly-dr-DosedelCestni-hoste-sympoziadekan-Farmaceuticke-fakulty-UK-doc-Jaroslav-Rohdoc-Blatnydoc-Gabalecdoc-Radochadoc-Skvordr-Dolezalovadr-Krejcidr-Novakdr-Olearova-prof-Trejtnar-prof-Rysavadr-Radovnickadr-Sorf-dr-Marecek-dr-Stranskydr-Stary-partneri-sympoziadr-StranskyOceneni-vitezu-posterove-sekce-dr-Marecek-a-dr-RejmanovaOceneni-vitezu-posterove-sekce-dr-Marecek-a-Mgr-Voriskovapanelova-diskuse-zleva-dr-Novak-dr-Krejci-doc-Maly-dr-Dosedel-dr-Dolezalova-partneri-sympoziapanelova-diskuse-zleva-dr-Radovnicka-dr-Krejci-dr-Hendrychova-doc-Fialova-dr-Halova-Karoliovapanelova-diskuse-zleva-prof-Vlcek-doc-Gabalec-dr-Stary-dr-Schovanek-dr-Dosedel-partner-sympoziaPanorama_smallpartneri-sympoziaPredseda-Ceske-farmaceuticke-spolecnosti-CLS-JEP-prof-Martin-DolezalPrezident-Ceske-lekarnicke-komory-dr-Ales-KrebsVzpominka-na-prof-Kvetinu-usty-prof-Jiriho-Vlckaprof-Penkaprof-Taborsky-konferencni-salprof-Vlcek-M-Bohun-doc-Maly-doc-BlatnyPosterova-sekceWP1-doc-GabalecWP3-prof-PenkaWP4-dr-Dolezalova-dr-RihaWP5-dr-Kolmanova-dr-Domecky


Fotografie: Daniel Kamenár

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS