Soutěž Mistrovství magistraliter přípravy 2022 zná své vítěze

01.04.2022

Příprava individuálních léčivých přípravků má v lékárenství stále své nezastupitelné místo, neboť pouze lékárník je zdravotnický pracovník schopný zhotovit v laboratorním měřítku léčivý přípravek pro konkrétního pacienta.

Z tohoto důvodu se dne 31. března 2022 na Katedře farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové konal již třetí ročník fakultního kola Mistrovství magistraliter přípravy. Soutěže, jejíž organizaci zajišťuje Spolek českých studentů farmacie společně s Katedrou farmaceutické technologie a společností Fagron a.s., se zúčastnili studenti Farmacie se zájmem o problematiku magistraliter přípravy v lékárnách. Téměř desítka odvážných soutěžících měla za úkol vypracovat znalostní test z lékových forem a následně byly také prověřeny jejich praktické dovednosti při zhotovování dvou léčivých přípravků dle předložených receptur.

Průběh přípravy, vzhled finálních přípravků, znalosti a dovednosti práce lege artis v lékárenské laboratoři byly hodnoceny odbornou porotou, složenou z akademických pracovníků FaF UK (dr. Vraníková, doc. Kováčik) a lékárníka z praxe (dr. Woidigová z Fakultní nemocnice v Hradci Králové).

f3f4f1f2f5

Hodnoticí komise ocenila a věcnými cenami odměnila trojici nejzdatnějších studentů:

  1. Ondřej Žalmánek (4. ročník)
  2. Martin Mašín (4. ročník)
  3. Ladislava Helerová (4. ročník)

Výhercům k umístění gratulujeme, děkujeme za vzornou prezentaci farmaceutické technologie v praxi a přejeme jim hodně úspěchů jak nadnárodním kole soutěže, tak i v dalším studiu a profesním životě. Rovněž věříme, že soutěž bude i nadále udržovat nezbytné vztahy mezi akademickou půdou, lékárenskou praxí a výrobci farmaceutických surovin. Velké díky patří také společnosti Fagron a.s. za materiálové zabezpečení soutěže.

Autoři textu: doc. PharmDr. Andrej Kováčik, Ph.D., PharmDr. Barbora Vraníková, Ph.D.
Autoři fotografií: SČSF

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS