Setkání seniorů v Zahradě léčivých rostlin

14.07.2022

Ve středu 29. 6. 2022 se v prostorách Zahrady léčivých rostlin po dvouleté přestávce konalo Setkání seniorů pořádané fakultou. Akci organizačně zajišťovalo Oddělení vnějších vztahů spolu s členkami VOS a dobrovolnicemi z řad zaměstnanců fakulty.

f1f2f3

Setkání se zúčastnilo nečekaných 45 seniorů. Přišli se podívat paní docentka Žáčková, pan profesor Dršata, pan profesor Karlíček s manželkou, pan docent Dohnal, paní docentka Pospíšilová a pan docent Polášek, paní docentka Veronika Opletalová, ale i paní profesorka Vinšová, pan magistr Milan Král a mnoho dalších. Pan profesor Tomáš Šimůnek zastoupil nepřítomného pana děkana, osobně všechny hosty přivítal, informoval bývalé zaměstnance o současném dění na naší alma mater, o akcích, které se konají během celého roku a také o budoucí výstavbě druhé budovy kampusu. Pan děkan doc. Jaroslav Roh pozdravil přítomné z Prahy přes on-line připojení. Dr. Jana Karlíčková upozornila přítomné, že je možné navštívit sbírkový skleník a projít si Zahradu léčivých rostlin, která krásně kvete.

Na setkání vládla vřelá a přátelská atmosféra, kterou zachycují přiložené fotografie a mnozí účastníci na závěr konstatovali, že se již těší na další setkání v příštím roce.

Text: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
Foto: Marcela Jeřábková

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS