RNDr. Quynh Anh Vu oceněna Cenou rektorky UK pro nejlepší absolventy

14.04.2022

Dne 12. 4. 2022 se ve Vlasteneckém sále Karolina konalo slavnostní předávání cen rektorky UK nejlepším absolventům. Po delší době cena zamířila také na Farmaceutickou fakultu UK, když byla předaná Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných programů naší absolventce RNDr. Quynh Anh Vu.

f1f3f2

RNDr. Vu je absolventkou studijního programu Zdravotnická bioanalytika v bakalářském i navazujícím magisterském programu. Oba absolvovala s vyznamenáním. Bakalářskou „Syntéza a hodnocení potenciálních inhibitorů cholinesteráz“ i diplomovou práci „Syntéza a hodnocení inhibitorů vybraných enzymů jako potenciálních léčiv“ vypracovala na Katedře organické a bioorganické chemie. Obě byly klasifikovány jako výborné. Zabývala se v nich výzkumem duálních inhibitorů cholinesteráz a monoaminooxidáz jako možných léčiv neurodegenerativních chorob, dále pak potenciálními inhibitory mykobakteriálního enzymu InhA. Její výsledky se staly základem dvou již vyšlých prací v časopisech s impakt faktorem, další je nyní ve fázi přípravy k publikaci. Rigorózní řízení absolvovala také na naší fakultě, v oboru Biochemie.

V současné době působí na Ústavu mikrobiologie a imunologie 1. LF UK a VFN v Praze, kde dělá Farmaceutické fakultě UK dobré jméno. Přejeme naší hrdé absolventce hodně zdaru v další práci.

Text: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
Foto: Hynek Glos, Univerzita Karlova

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS