Publikace v časopise Nature Ecology & Evolution

27.04.2022

Dr. Veronika Bernhauerová z Katedry biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty UK byla v nedávné době pozvána redakcí prestižního časopisu Nature Ecology & Evolution k napsání komentáře Adapting to vaccination (https://doi.org/10.1038/s41559-022-01748-5) k publikovanému článku Effects of epistasis and recombination between vaccine-escape and virulence alleles on the dynamics of pathogen adaptation (https://doi.org/10.1038/s41559-022-01709-y). Její komentář byl publikován v rubrice News & Views, která je součástí časopisu Nature Ecology & Evolution.

Evoluce patogenů představuje velmi aktuální problém, který se dostal do povědomí široké veřejnosti díky pandemii COVID-19. Nové patogeny nebo nové varianty již existujících patogenů, které dokážou uniknout imunitě (přirozené nebo v důsledku vakcinace), mohou způsobit lokální či globální epidemie. Protože je obtížné předpovídat, zda se nová varianta patogenu v populaci rozšíří a udrží, je vhodné tyto predikce studovat teoreticky a za pomocí numerických simulací. Teoretický článek, který Dr. Bernhauerová komentuje, přináší nový vhled do evoluce virulence patogenů, u nichž zároveň dochází k antigennímu úniku před imunitou způsobenou vakcinací. Autoři komentovaného článku vytvořili matematicky model, který popisuje dynamiku šíření patogenu v populaci, která je částečně chráněná vakcínou. S jeho pomocí například ukázali, že se patogen může v populaci, která je očkovaná vakcínou chránící nositele před nakažením, stát vysoce virulentním a zároveň se jeho schopnost antigenního úniku před imunitou způsobenou vakcinaci může stát efektivnější. To, zda se tak skutečně stane, závisí, mimo jiné, i na rychlosti, s jakou patogen mutuje. Matematické modely nám tedy mohou pomoci identifikovat faktory (např. typ vakcinace), které se aktivně podílejí na vzniku nežádoucích mutací, a tudíž zvolit vhodnou strategii ochrany před infekcí.

Publikace v časopise Nature Ecology & Evolution

Dr. Bernhauerová se matematickým modelováním evoluce patogenů zabývala v rámci své disertační práce. V současné době se věnuje, v rámci projektu PRIMUS a ve spolupráci s vědeckými skupinami Matematická farmacie (vedoucí doc. Jurjen Duintjer Tebbens) a Klinická a molekulární farmakoterapie (vedoucí prof. Petr Pávek), matematickému modelování genové exprese v hepatocytárních sféroidech.

Text: prof. PharmDr. Petr Pávek, Ph.D.
Grafika:
Mgr. Veronika Bernhauerová, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS