Dostavba hradeckého kampusu Lékařské a Farmaceutické fakulty UK již získala všechna stavební povolení

26.04.2022

V dubnu 2022 byl dosažen důležitý milník dlouhé roky připravované dostavby Kampusu Lékařské fakulty a Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové (projekt MEPHARED 2), neboť dne 13. dubna nabylo právní moci poslední stavební povolení pro jeho dokončení. Projekt tak učinil významný krok směrem k realizaci.

MEPHARED 2 navazuje na již v roce 2015 dokončenou první budovu Kampusu (MEPHARED 1), která se nachází na křižovatce u ZZS Královéhradeckého kraje a příjezdové komunikaci do hradecké Fakultní nemocnice. Nově budou vybudovány objekty Centrální budovy a Budovy fakult, které budou součástí Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Centrální budova Kampusu (děkanáty obou fakult a další podpůrné provozy) bude vybudována za finanční podpory MŠMT (Národní program 133 241). Výstavba Budovy fakult (hlavní část kampusu) bude financována z Národního plánu obnovy. V současnosti předpokládáme, že v létě bude vypsána veřejná zakázka na dodavatele stavby. Půjde-li vše dobře, výstavba bude moci být zahájena na začátku roku 2023. Dokončení výstavby Kampusu se předpokládá v roce 2026.

Realizace výstavby Kampusu konkrétně přinese celkem 18 550 m2 nových výukových a výzkumných prostor v jedné lokalitě. Bude tím vytvořeno jedinečné vzdělávací a výzkumné centrum integrující výuku, výzkum a vývoj v lékařské a farmaceutické oblasti s přímým napojením na klinickou praxi v bezprostředně sousedící Fakultní nemocnici Hradec Králové a na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.

Dostavbou Kampusu vznikne moderní prostředí, které zajistí vhodné podmínky pro rozvoj zdravotnických oborů a umožní tak kvalitní výchovu nových špičkových odborníků, zejména lékařů, farmaceutů a odborníků na laboratorní diagnostiku. Kampus zároveň nabídne vhodné prostředí pro prohlubování znalostí zdravotnických pracovníků v rámci jejich celoživotního vzdělávání tak, aby uměli reagovat na potřeby a výzvy stojící před zdravotnictvím v nové postcovidové době, a významně tím přispěje ke zlepšení poskytování zdravotní péče v ČR. Projekt cíleně podpoří zvýšení nejen počtu, ale zejména kvality pracovníků ve výzkumu a vývoji v oblasti lékařství, farmacie a dalších biomedicínských věd, významně posílí postavení Univerzity Karlovy a jejích fakult v Hradci Králové a bude představovat další impuls pro strategický rozvoj Královéhradeckého kraje.

Celkový pohled na Kampus

Celkový pohled na Kampus

Severní pohled

Severní pohled

Pohled z jihu

Pohled z jihu

Text: Ing. Jitka Matějíčková, Ph.D.
Foto: Bogle Architects

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS