Pomoc ukrajinským studentům na Farmaceutické fakultě UK

28.03.2022

UK

Aktualizováno: 3. 11. 2022

Na této stránce

Українська - Більше інформації тут

Možnost pokračovat ve studiu farmacie (informace v češtině)

 

Можливість продовжити навчання на фармацевтичному факультеті Карлового університету

Фармацевтичний факультет Карлового університету в Градці Кралове пропонує українським студентам-фармацевтам можливість продовжити навчання за чеською програмою навчання:

 • Пропозиція призначена для студентів-фармацевтів українських вищих навчальних закладів, які мають громадянство України та яким надано тимчасовий захист у Чеській Республіці згідно з Законем про деякі заходи у зв’язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, відповідно до розділу 1 Закону № 67 /2022. Ці студенти можуть подати заявку на короткострокове стажування та бути в статусу «freemover» на нашому факультеті до лютого 2023 року. У рамках цього стажування студенти вдосконалять свою чеську мову.
   
 • Контактна особа: Ing.  Lucie Navratilová, тел.: 495 067 426, електронна адреса: navratiluc@faf.cuni.cz

Заявки на навчання на фармацевтичному факультеті з 2023/2024 навчального року

зацікавлені в навчанні на нашому факультеті мають можливість подати документи на навчання в рамках звичайної процедури вступу. Заявки приймаються до 28 лютого 2023 року. Абітурієнти з України звільняються від вступного внеску (згідно з ОР 34/2022).

Аспірантура

 • Пропонуємо аспірантам пройти наукове стажування на позиції «freemover student» до 28 лютого 2023 року. Умова – домовленість з керівником відповідної наукової групи, який гарантує проходження професійного стажування.

Можливість продовжити навчання фармації в інших університетах Чехії та Словаччини

Студенти зацікавлені у продовженні навчання на фармацевтичному факультеті, також можуть звернутися до інших університетів тут.

Пропозиція допомоги в Карловому університеті

 • Допомога студентам координується в рамках всього Карлового університету.  Більше інформації доступно на сайті https://ukrajine.cuni.cz
   
 • Карлів університет надає своїм студентам фінансову допомогу у вигляді стипендій.  Однією з наданих видів підтримки є стипендія для студента, що опинився у складній життєвій ситуації.  Цю стипендію можуть отримувати, в тому числі, студенти, які опинилися у складному становищі у зв’язку з кризою в Україні.  Огляд присуджених стипендій доступний на веб-сайті центру Кароліна.

Пропозиція допомоги на факультеті фармації, Карлів Університет

 • Ті, хто потребують психологічної допомоги та підтримки, можуть звернутися до д-рки. Зденки Кудлачкове - kudlackova@faf.cuni.cz;  495 067 253.
 • Координатором допомоги українським студентам на фармацевтичному факультеті є доц.  Радім Кучера (kucerar@faf.cuni.cz; 495 067 446), заступник декана з навчальної частини.
   

Možnost pokračovat ve studiu Farmacie na FaF UK

Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové nabízí možnost ukrajinským studentům farmacie pokračovat ve studiu v českém studijním programu od akademického roku 2022/2023:

 • Nabídka je určena pro studenty farmacie ukrajinských vysokých škol, kteří mají ukrajinské státní občanství a kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle zákona o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, podle § 1 zákona č. 67/2022 Sb. Tito studenti mohou podat přihlášku na krátkodobou stáž a stát se freemoverem na naší fakultě do února 2023. V rámci této stáže se studenti budou zdokonalovat v českém jazyce.
    
 • Kontaktní osoba: Ing. Lucie Navrátilová, tel. 495 067 426, e-mail: navratiluc@faf.cuni.cz

Přihlášky ke studiu na FaF UK od akademického roku 2023/2024

 • Zájemci o studium na naší fakultě mají možnost podat si přihlášku ke studiu v rámci řádného přijímacího řízení. Přihlášky budou přijímány do 28. 2. 2023. Uchazeči z Ukrajiny jsou osvobozeni od poplatku za přijímací řízení (dle OR 34/2022).

Ph.D. studium

 • PhD studentům nabízíme výzkumnou stáž na pozici „freemover student“ do 28. 2. 2023. Podmínkou je domluva s vedoucím příslušné výzkumné skupiny, který by odbornou stáž garantoval. Další pokračování v doktorském studiu na Farmaceutické fakultě UK po 30. 9. by pak bylo řešeno individuálně.

Možnost pokračovat ve studium farmacie na jiných vysokých školách v ČR a SR

Zájemci o pokračování studia farmacie se mohou obrátit i na další vysoké školy zde.

Nabídka pomoci na Univerzitě Karlově

 • Pomoc studentům je koordinována v rámci celé Univerzity Karlovy. Bližší informace jsou k dispozici na https://ukrajine.cuni.cz.
   
 • Univerzita Karlova poskytuje svým studentkám/studentům finanční podporu v podobě stipendií. Jednou z poskytovaných podpor je i stipendium v akutní tíživé situaci studenta. Toto stipendium je možné poskytnout mimo jiné i studentkám/studentům, kteří se ocitli v akutní tíživé situaci v souvislostí s krizí na Ukrajině. Přehled poskytovaných stipendií je k dispozici na webu Centrum Carolina.

Nabídka pomoci na Farmaceutické fakultě UK

 • Ti, kdo potřebují psychologickou pomoc a podporu se mohou obrátit na dr. Zděnku Kudláčkovou - kudlackova@faf.cuni.cz; 495 067 253.
 • Koordinátorem pomoci ukrajinským studentům na Farmaceutické fakultě je doc. Radim Kučera (kucerar@faf.cuni.cz; 495 067 446), proděkan pro studium.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS