Prestižní ocenění pro mladé výzkumníky v oboru porfyrinové chemie získala doc. Veronika Nováková

05.08.2022

Jednu z nejprestižnějších cen v oblasti výzkumu porfyrinů a ftalocyaninů získala na letošní 12th International Conference on Porphyrins and Phthalocyanines v Madridu doc. PharmDr. Veronika Nováková, Ph.D. ze skupiny Azaphthalocyanine group. Na největší konferenci zaměřené na tuto tématiku, konané jednou za dva roky, pravidelně vyhlašuje Společnost pro porfyriny a ftalocyaniny několik cen za dlouhodobé přínosy tomuto vědnímu oboru. Mezi letošní nositele ceny SPP/JPP Young Investigator Award pro mladé vědce do 40 let se ke třem japonským vědcům zařadila i docentka z naší fakulty. Součástí ocenění byla i zvaná plenární přednáška na téma „Phthalocyanines and their analogues: Toward efficient fluorescence sensors and photosensitizers for PDT“, kterou doc. Nováková přednesla před téměř pěti sty účastníky konference.

f2f6f1f4f5f3

Doc. Nováková se v rámci svého výzkumu dlouhodobě orientuje na syntézu a fotofyzikální hodnocení barviv ze skupin ftalocyaninů a jejich dusíkatých analogů. Tyto látky vyvíjí pro různé aplikace jako jsou např. fotodynamická terapie nádorů nebo fluorescenční sensory pro různé analyty. Za svou práci získala již několik ocenění, mj. Cenu Sanofi v roce 2012.

Doc. Nováková je také úspěšnou žadatelkou o grantovou podporu – je hlavní řešitelkou mj. dvou grantů GA ČR (z nich jeden je mezinárodní). V současné době žádá o ERC Starting grant, kde v rámci evaluace dosáhla významného úspěchu a postoupila do druhého kola hodnocení, které se bude konat v polovině září 2022.

Autor textu: prof. PharmDr.Petr Zimčík, Ph.D.
Zdroj fotografií: Twitter SPP JPP ICPP (@SPP_Office)

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS