Ocenění prezentací mladých výzkumníků Katedry analytické chemie

06.10.2022

Ve dnech 29. září – 1. října 2022 proběhl v Praze 16. ročník Středo a východoevropské proteomické konference, který byl organizovaný společně s 8. Neformálním proteomickým setkáním a 10. Českou konferencí hmotnostní spektrometrie.

f2SJ1f1cena_poster_plachka

Farmaceutickou fakultu UK na setkání reprezentovali členové Katedry analytické chemie, kteří prezentovali výsledky své výzkumné práce formou krátkého ústního a plakátového sdělení. Posterové sdělení s názvem „The use of mobile phase with a low formic acid concentration in LC-MS proteomic analysis leads to enhanced electrospray ionization, and improved sensitivity“, které prezentoval Mgr. Siddharth Jadeja, bylo oceněno odbornou komisí jako nejlepší studentská práce prezentovaná touto formou. Součástí ceny, kterou Mgr. Jadeja obdržel, je cestovní grant 500 EUR na další proteomické setkání European Proteomics Association congress plánované v příštím roce v britském Newcastle.

Mgr. Siddharth Jadeja je studentem doktorského studia na Katedře analytické chemie. Pracuje pod vedením doc. Hany Sklenářové a dr. Juraje Lenča. Jeho výzkum je zaměřen na vývoj LC-MS metod pro proteomické a biofarmaceutické analýzy.

O několik týdnů dříve, ve dnech 4. – 9. září 2022, proběhl na Milovech 23. ročník Školy hmotnostní spektrometrie, kterého se také zúčastnilo několik vědců z Katedry analytické chemie, projektu STARSS a EFSA-CDN. Na základě pozvání organizátorů dr. Juraj Lenčo přednesl krátký kurz zaměřený na použití LC-MS v proteomice. Prof. Lucie Nováková shrnula ve svých přednáškách použití SFC-MS techniky pro kvantifikaci malých molekul a základní informace o analýze bioléčiv. V rámci výzkumných projektů řešených na katedře byly prezentována také 3 plakátová sdělení. Příspěvek dr. Kateřiny Plachké s tématem „The effect of make-up solvent composition on SFC-MS responses: Electrospray vs. Unispray“ byl oceněn odbornou porotou třetím místem v soutěži o nejlepší plakátové sdělení.

K výhře gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v další práci!

Text: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D.
Foto: Archiv KACH

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS