Nominace postdoktorandky Kateřiny Plachké na cenu Csaby Horvátha, HPLC 2022, USA

01.08.2022

PharmDr. Kateřina Plachká, Ph.D., postdoktoradka projektu STARSS a členka výzkumné skupiny Analytical Chemistry Group (ACG) z Katedry analytické chemie Farmaceutické fakulty UK, byla Vědeckou komisí konference HPLC 2022 nominována z více než 120 uchazečů na prestižní cenu Csaba Horváth Young Scientist Award. Společně s dalšími 9 mladými vědci z celého světa přednesla v rámci programu konference HPLC 2022 (18. – 22. června 2022, San Diego) třicetiminutovou prezentaci, která byla hodnocena vědeckou komisí. Její přednáška s názvem „The Simplification of Make-Up Solvent Composition Optimization in Supercritical Fluid Chromatography-Mass Spectrometry Using Prediction Equations“ byla zaměřena na výzkum v oblasti spojení superkritické fluidní chromatografie (SFC) s hmotnostní detekcí a možnostech zjednodušení optimalizace složení přídavné kapaliny pomocí predikčních rovnic.

Kromě dr. Kateřiny Plachké a prof. Švece, který konferenci HPLC 2022 předsedal a rovněž prezentoval přednášku s názvem „Porous Polymer Monoliths: A “Swiss Army Knife” in Chromatography“, se tohoto sympozia aktivně účastnili i další členové projektu STARSS: prof. Lucie Nováková se zvanou přednáškou na téma „Problémy stacionárních fází v SFC“; dr. Veronika Pilařová s přednáškou „Superkritické tekutiny v analýze konopí“ a plakátovým sdělením na téma analýzy vitaminu D pomocí kapalinové a superkritické fluidní chromatografie, které vzniklo ve spolupráci s Univerzitou v Lundu; Mgr. Taťána Gazárková s plakátovým sdělením zaměřeným na analýzu steroidů a Mgr. Ondřej Horáček s plakátovým sdělením pojednávajícím o chirálních separacích pomocí SFC. Za výzkumnou skupinu ACG se dále prezentovali plakátová sdělení prof. P. Solich, doc. H. Sklenářová, doc. L. Kujovská Krčmová a Mgr. Andrea Vernerová.

f3f2f4

I když Kateřina cenu ve velké konkurenci dalších vědců ze špičkových pracovišť nakonec nezískala, její nominace je obrovským úspěchem. Do ČR se prozatím cena nedostala, ač z českých vědců byli v minulosti nominováni např. Antonín Bednařík (Masarykova univerzita, 2017); Miroslav Lísa (Univerzita Hradec Králové, tč. Univerzita Pardubice, 2015 a 2013); Petr Česla (Univerzita Pardubice, 2012); a Jiří Urban (Masarykova univerzita, tč. Univerzita Pardubice, 2011), kteří se momentálně řadí mezi špičkové výzkumníky v oblasti kapalinové chromatografie nejen v České republice. Csaba Horváth Young Scientist Award je každoročně udělována v rámci HPLC sympozia vědcům mladším 35 let za jejich práci v oblasti separačních věd. Vybráno je 10 mladých vědců, jejichž prezentace jsou pečlivě hodnoceny vědeckou komisí složenou z předních špičkových odborníků v oboru. Na základě prezentace, diskuze i inovativnosti předneseného tématu je následně oceněna nejlepší práce. Cena je udělována k uctění památky prof. C. Horvátha, považovaného za jednoho z otců moderní kapalinové chromatografie, který jako první sestavil vysokoúčinný kapalinový chromatograf a demonstroval jeho potenciál při použití v bioseparačních vědách. Profesor Horváth publikoval více než 300 článků v oblastech fundamentálních aspektů chromatografie, separačních mechanismů, a jejich aplikací v biologickém a medicínském výzkumu.

Autoři textu: dr. Veronika Pilařová a kolektiv ACG
Autoři fotografií: kolektiv ACG

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS