Publikovali jsme nejčtenější článek měsíce v časopise Journal of Proteome Research

07.12.2022

nejčtenější článek měsíce v časopise Journal of Proteome Research

Článek "Reversed-Phase Liquid Chromatography of Peptides for Bottom-Up Proteomics: A Tutorial", publikovaný Dr. Jurajem Lenčem a spol. v časopise Journal of Proteome Research (IF2021: 5.370), se s více než 1800 zobrazeními stal pouhé dva týdny po svém zveřejnění nejčtenějším článkem za posledních 30 dní v tomto renomovaném proteomickém časopise vydávaném Americkou chemickou společností. Vysokou kvalitu článku mimo jiné ocenil proteomický blog "News in Proteomics Research", jehož autorem je uznávaný komentátor Ben C. Orsburn z Johns Hopkins University, a také diskutující na Twitteru

Nejčtenější článek měsíce v časopise Journal of Proteome Research
STARSS

Článek, který připravili členové projektu STARSS za účasti zahraničních odborníků, zdůrazňuje význam kapalinové chromatografie peptidů na reverzních fázích (RPLC) v typicky používaných LC-MS proteomických analýzách, kde chromatografická část LC-MS metod velice často zůstává ve stínu hmotnostní detekce. Na 47 stranách a 28 obrázcích je popsáno a diskutováno množství praktických informací o klíčových aspektech separace peptidů pomocí RPLC pro proteomické aplikace typu bottom-up. Informace a doporučení v článku jsou založeny na nejnovějších experimentálních proteomických datech a na experimentálně ověřených parametrech RPLC směřujících k co nejvyšší proteomické výkonnosti celé LC-MS metody. 

Ambicí autorského týmu bylo poukázat na význam RPLC v proteomických bottom-up analýzách, a především pak podnítit zájem odborníků z oblasti proteomiky o základy chromatografie s cílem zvýšit výkonnost jejich RPLC metod a pomoci jim řešit problémy, které se při bottom-up analýzách často vyskytují. 

Text a grafika: Kolektiv Katedry analytické chemie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS