Mezinárodní sympozium HPLC 2022, San Diego, USA, v režii KACH a profesora F. Švece

31.07.2022

HPLC

Ve dnech 18. – 22. června 2022 proběhla největší mezinárodní konference zabývající se kapalinovou chromatografií a příbuznými separačními technikami, HPLC 2022. Jubilejní 50. ročník konference se konal v San Diegu ve Spojených státech amerických. Předsedou sympozia byl prof. František Švec, klíčový vědecký pracovník projektu STARSS a člen projektu EFSA-CDN z naší fakulty. Ač jsou takto významné konference obvykle organizovány místními špičkovými výzkumníky s více než dvouletým předstihem, profesor Švec se kvůli složité pandemické situaci organizace ujal teprve v loňském roce, a to na žádost stálého vědeckého výboru konference. Vůbec poprvé byla tato konference organizována profesorem z Univerzity Karlovy, a navíc v zámoří mimo jeho současné pracovní působiště.

Prof. Švec na konferenci HPLC 2022

Foto: Prof. Švec na konferenci HPLC 2022

I přes velmi krátký čas na přípravu a nejistotu způsobenou pandemií viru Covid-19, která termín konference dvakrát odložila, se podařilo zorganizovat sympozium, kterého se účastnilo 659 výzkumníků z 29 zemí celého světa. Jen z Farmaceutické fakulty UK (FaF UK) se konference účastnilo celkem 12 vědců se 4 přednáškami (1 z nich vyzvaná) a 9 plakátovými sděleními.

Zástupci ACG, prof. Solich, prof. Švec a doc. Sklenářová, na slavnostní večeři v rámci programu HPLC 2022.

Foto: Zástupci ACG, prof. Solich, prof. Švec a doc. Sklenářová, na slavnostní večeři v rámci HPLC 2022

Před vlastním zahájením konference proběhlo 11 celodenních a půldenních kurzů zaměřených na základní a praktické aspekty i moderní trendy v oblasti chromatografie a separačních věd, např. vícerozměrné chromatografie, chirální separace, kapilární elektroforéza, vývoj separačních metod pro analýzu malých a velkých molekul, interpretace dat, či trendy v miniaturizaci a 3D tisku. Na nedělní slavností zahájení sympozia prof. Švecem navázaly 2 plenární přednášky prof. Gerta Desmeta (Vrije University, Brusel, Belgie) a Jennifer Van Eyk (Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, USA), ve kterých se přednášející soustředili především na budoucnost chromatografie a jejího využití v praxi. Další 4 dny následoval bohatý program rozdělený vždy do 3 až 4 paralelních sekcí s více než 170 přednáškami, 250 plakátovými sděleními, 6 tutoriály a technickými firemními workshopy. Témata všech sdělení byla zaměřena na současné trendy a novinky, nejen v oblasti instrumentace, stacionárních fází, ale i aplikace. Příkladem mohou být sekce zahrnující témata „zelené“ ekologické separace, chirální separace, separace za použití nadkritických tekutin, vícerozměrné separace, kolonové chemie a monolitů, farmaceutické analýzy, analýzy konopí, lipidomiky a proteomiky, nebo sekce zaměřená na postupy pro úpravu vzorků před analýzou.

Společenský večer a diskuze v rámci programu HPLC 2022.

Foto: Společenský večer a diskuze v rámci programu HPLC 2022

Velký důraz v průběhu celého sympozia byl kladen na aktivní zapojení mladé nastupující generace vědců, postdoktorandů a doktorandů, kteří nejen prezentovali plakátová sdělení a přednášky, ale jejichž role spočívala také ve spolupředsedání jednotlivých sekcí a moderování diskuzí k jednotlivým přednáškám. Někteří mladí vědci, včetně 4 postdoktorandů a Ph.D. studentů z Výzkumné skupiny analytické chemie (ACG) FaF UK, se rovněž podíleli na vlastní organizaci konference, a to v roli technické podpory pro přednášející a při registraci účastníků.

Hesla „Learn, Hear, Explore, View, Gain, Obtain, Discover, and Reconnect“ provázející celé sympozium byla naplněna a konference přinesla mnoho nových vědomostí, kontaktů, ale i nápadů pro další výzkumnou práci. Profesoru Švecovi a celému organizačnímu výboru se během krátké doby povedlo zorganizovat velmi úspěšné sympozium, na kterém nebyla nouze o bohaté diskuze nejen u plakátových sdělení, po přednáškách, během přestávek na kávu, ale i při společenských večerech.

Autoři textu: dr. Veronika Pilařová a kolektiv ACG
Autor fotografií: prof. Petr Solich

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS