Léčiva kontaminující prostředí podporují vznik rezistence!

08.02.2022

Experimentální práce Výzkumné skupiny pro studium rezistence a interakcí léčiv prováděná v reálných zemědělských podmínkách přinesla další zajímavé výsledky publikované v prestižním časopise Science of the Total Environment (IF 7,9, DIF1, QAIS1 vydavatelství Elsevier).

Byla potvrzena zvýšená exprese enzymů metabolizujících léčiva a efektivnější deaktivace anthelmintika u helmintů, jejichž hostitelé (ovce) byly krmeni pícninami (jetel, vojtěška) z pole hnojeného trusem léčených zvířat. Autoři ve své práci jasně prokázali, že nežádoucí cirkulace léčiva v prostředí může přispívat k postupnému vzniku lékové rezistence u helmintů, nebezpečných parazitů zvířat i lidí. První a nejvýznamnější autorkou publikace je doktorandka Mgr. Diana Dimunová, které tímto srdečně blahopřejeme.

Publikace je k dispozici: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153527

Science of the Total Environment

 

Text: Vědecké oddělení Farmaceutické fakulty UK
Grafika: Archiv skupiny 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS