Kroužek pěstování léčivých rostlin pro žáky ZŠ a SŠ završil svůj první rok

02.12.2022

Letos poprvé byl na Zahradě léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK otevřen kroužek pro žáky druhého stupně základních škol a studenty škol středních s názvem Pěstování léčivých rostlin a jejich využití.

f6smf18smf20smf8smf26smf28sm

Kroužek byl organizován Katedrou farmakognozie a farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty UK ve spolupráci se Základní organizací Svazu včelařů v Hradci Králové a Zahradou léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK. Žáci se v rámci programu učili vysévat semena, pikýrovat vzrostlé rostliny, přesazovat je na záhon, starat se o jejich zálivku a provádět další potřebné úkony. Součástí výuky byl také výklad o léčivých účincích rostlin, ale i jejich případných rizicích, o sběru, sušení a uchovávání. Protože důležitou roli v životě rostlin hraje hmyz, měli žáci možnost seznámit se s chovem včel a nahlédnout do úlů, které se na Zahradě nachází. Potřebám včel byla věnována i část pěstovaných rostlin – byly zvoleny také rostliny medonosné.

Na závěr kurzu si žáci mohli vyrobit z léčivých rostlin různé přípravky – bylinný čaj, měsíčkový balzám na rty a šumivé koule se silicí do koupele.

Kurz byl velice úspěšný a věříme, že bude probíhat i v dalších letech.

Text: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D. a PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
Foto: PharmDr. Daniela Suchánková, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS