Jednání o projektu MEPHARED 2 s poslanci a senátory za Královéhradecký kraj

08.03.2022

Děkan Farmaceutické fakulty UK doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. a děkan Lékařské fakulty UK
prof. MUDr. Jiří Manďák, Ph.D. na jednání pořádaném dne 28. února 2022 v zasedací síni Farmaceutické fakulty v Hradci Králové informovali zúčastněné poslankyně, poslance a senátory Parlamentu České republiky zvolené za Královéhradecký kraj o současném stavu příprav výstavby kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové – MEPHARED 2. Projekt bude financován z Národního plánu obnovy, z národního programu MŠMT i z prostředků Univerzity Karlovy a jejích obou hradeckých fakult.

Na jednání se detailněji diskutovaly otázky spojené s načasováním samotné výstavby, rozpočtem stavby a s tím související potřebou zajištění odpovídajícího finančního krytí včetně dořešení úhrady DPH. V závěru se debata zaměřila na situaci ohledně stavebního povolení a problematiku napojení novostaveb Univerzity Karlovy na dopravní infrastrukturu včetně stávající a plánované výstavby v území.

f1f2f3

Text: Ing. Michal Částek, Ph.D.
Foto: Farmaceutická fakulta UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS