Jan Baloun (1928-2022) In memoriam

23.11.2022

Jan BalounV pátek 18. listopadu 2022 nás opustil doc. DrPh. PhMr. Ing. Jan Baloun, CSc., dlouholetý pracovník Farmaceutické fakulty UK. Na fakultu v Hradci Králové přešel z Přírodovědecké fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Od října 1969 do září 1976 byl pověřen vedením Katedry farmaceutické botaniky, od října 1976 do srpna 1990 byl jmenován vedoucím této katedry. Byl také od ledna 1990 do února 1991 proděkanem pro rozvoj fakulty a styk s farmaceutickou praxí. Po roce 1991 odešel na nově založenou Farmaceutickou fakultu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, kde byl v letech 1993-1994 vedoucím Ústavu přírodních léčiv.

Oblastí jeho vědeckého zájmu byla především fyziologie rostlin: zabýval se účinkem tetracyklinových antibiotik na rostliny a výsledky tohoto studia zakončil habilitační prací. Kromě odborných publikací se věnoval především populárně-naučným pracím a napsal řadu velmi pěkných učebních textů a učebnic pro střední zdravotnické školy; byl vedoucím autorského kolektivu knihy „Rostliny způsobující otravy a alergie“ a členem vědeckých rad obou českých farmaceutických fakult.

Do dějin vysokého farmaceutického školství se zapsal jako výborný pedagog. Měl široký odborný rozhled, detailní znalosti farmaceutické botaniky umocněné jeho dalším vzděláním (při zaměstnání vystudoval Fakultu agronomie Vysoké školy zemědělské v Brně). Tyto znalosti uplatnil zejména v oboru pěstování léčivých rostlin a v ekologii. Za svoji práci byl oceněn bronzovou medailí Univerzity Karlovy za rozvoj farmaceutické botaniky (1988), medailí Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové za budování a rozvoj fakulty (1994) a medailí Farmaceutické fakulty VFU v Brně za budování fakulty (2001).

Byl tichým, mírným, konsiliantním a skromným člověkem se smyslem pro humor, skvělým přístupem ke spolupracovníkům i studentům, obdivovaným a vítaným. Zároveň velkým demokratem a znalcem historie Československého státu, byl také polyglotem se skvělou pamětí. Po odchodu z brněnské farmaceutické fakulty v polovině 90. let minulého století zůstal v soukromí, ale projevoval velký zájem o vývoj naší farmaceutické fakulty; krátce před svým skonem ještě vyjádřil přání seznámit se detailně s vývojem farmaceutické botaniky a farmakognozie na fakultě.

Budeme ho postrádat. Requiescat in pace Jan Baloun!

Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS