GA ČR projekt řešený prof. Skálovou hodnocen jako vynikající

03.08.2022

GA ČRV rámci hodnocení závěrečných zpráv projektů Grantovou agenturou ČR byl projekt reg. č. 18-07724S s názvem „Přispívá cirkulace anthelmintik v životním prostředí k rozvoji lékové rezistence parazitujících hlístic?“ hodnocen stupněm „vynikající“.

Hlavní řešitelkou projektu na Farmaceutické fakultě UK je prof. RNDr. Lenka Skálová, Ph.D.Katedry biochemických věd, projekt byl řešen ve spolupráci s Ing. Lenkou Langhasovou, Ph.D. z Ústavu experimentální botaniky AV ČR v.v.i. v období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2021. Cílem projektu bylo zjistit změny v expresi vybraných enzymů metabolizujících xenobiotika a mikroRNA u hlístic a změny jejich citlivosti k anthelmintikům při kontaktu hlístic s anthelmintiky ve velmi nízkých koncentracích, jaké se vykytují v rostlinách na pastvě s exkrementy léčených zvířat.

Dle vyjádření předsednictva GA ČR bylo v projektu dosaženo mimořádných výsledků, které splňují vysoké nároky kladené na vědeckou a výzkumnou činnost, přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje příslušného oboru, a to nejen v českém prostředí, ale i v mezinárodním kontextu.

GA ČR zároveň projevila zájem o spolupráci s prof. Skálovou v rámci hodnotícího procesu v rámci členství v hodnotících panelech GA ČR a rovněž o umožnění propagace výsledků jejího výzkumu na webových stránkách GA ČR.

Tímto se připojujeme k blahopřání k dosaženým výsledkům a přejeme prof. Skálové hodně úspěchů v její další práci.

Text: Ing. Martina Doležalová

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS