Farmaceutická fakulta UK zahájila řešení 5 nových projektů Grantové agentury ČR

05.01.2022

Ga ČRProsincové vyhlášení výsledků soutěží Grantové agentury České republiky se začátkem řešení v roce 2022 vyznělo pro Farmaceutickou fakultu UK velmi pozitivně. V konkurenci stovek projektů z celé České republiky bylo podpořeno celkem 5 projektů FaF UK, které v následujících třech letech přinesou fakultě celkem 35.416 tis. Kč.

V soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP INCOMING získal podporu projekt Mgr. Ing. Tomáše Hodíka, Dr. rer. nat. s názvem Katalýza zprostředkovaná chalkogenovou vazbou - Nová perspektiva v organokatalýze, který byl zároveň jediným podaným projektem do této soutěže z FaF UK (úspěšnost FaF UK 100%).

V soutěži STANDARDNÍCH projektů získaly podporu projekty prof. PharmDr. Petra Nachtigala, Ph.D. (Solubilní endoglin ve vztahu k biomarkerům endotelové dysfunkce a cévního zánětu nad rámec vlivu na kontrolu glykémie u pacientů s diabetes mellitus 2. typu), prof. PharmDr. Petra Pávka, Ph.D. (Možné uplatnění ligandů xenobiotických nukleárních receptorů při terapii cholestatických onemocnění; spolupříjemce Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.), prof. RNDr. Milana Poura, Ph.D. (Heterodendralenový přístup k syntéze isokumarinů a isolykoricidinů) a prof. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D. (Vliv mateřské imunoaktivace na serotonergní systém ve fetoplacentární jednotce a vývoj fetálního, mladého a dospělého mozku; spolupříjemce Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.). Z celkem 18 podaných projektů z FaF UK se jedná o nadprůměrnou 22% úspěšnost!

Všem podpořeným gratulujeme a přejeme kvalitní výsledky a úspěch v řešení projektů!

Text: Ing. Martina Doležalová, doc. Jaroslav Roh

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS