Farmaceutická fakulta UK bude součástí dvou národních institutů excelentního výzkumu

18.05.2022

Dne 11. 5. 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Národního programu obnovy rozhodlo o výsledku první veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví – EXCELES, která byla vyhlášena dne 8. 12. 2021.

Mezi vybranými projekty k poskytnutí účelové podpory v programu EXCELES jsou i excelentní instituty Národní ústav pro neurologický výzkum a Národní institut virologie a bakteriologie, na jejichž výzkumu se bude podílet i Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

Na činnosti Národního ústavu pro neurologický výzkum (č. projektu LX22NPO5107) bude participovat 11 institucí v čele s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně, dalšími účastníky jsou Biotechnologický ústav AV ČR, České vysoké učení technické v Praze, Fyziologický ústav AV ČR, Masarykova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav experimentální medicíny AV ČR, Ústav přístrojové techniky AV ČR a Vysoké učení technické v Brně.

Hlavním cílem Národního ústavu pro neurologický výzkum je systematické studium poznatků o mozku a nervovém systému. Vědecké týmy budou zkoumat poruchy vývoje, a to nejen ve stáří (Alzheimerova a Parkinsonova nemoc), ale i vrozené neurovývojové poruchy u dětí. Garantem projektu na Farmaceutické fakultě UK je prof. František Štaud. Tým prof. Štauda se bude v rámci činnosti institutu věnovat prenatálnímu vývoji a sledovat možné vlivy těhotenských komplikací na vývoj a programování mozku.

Národním institutu virologie a bakteriologie (č. projektu LX22NPO5103) budou pod vedením Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR spolupracovat Biologické centrum AV ČR, Masarykova univerzita, Mikrobiologický ústav AV ČR, Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav molekulární genetiky AV ČR a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.

Činnost Národního institutu virologie a bakteriologie bude zaměřena na studium infekčních chorob a virologii, specificky se bude soustřeďovat na choroby se statisticky nejvyšší smrtností nebo vysokými přímými (medicínskými) a nepřímými (sociálními a ekonomickými) náklady a zároveň na dopady a komplikace u těchto chorob způsobené onemocněními typu COVID-19. Tým FaF UK se bude v rámci činnosti institutu věnovat vývoji nových potenciálních léčiv schopných zasahovat lékově rezistentní bakterie. Garantem projektu na Farmaceutické fakultě UK je doc. Jaroslav Roh. V Národním institutu virologie a bakteriologie budou na FaF UK dále působit výzkumné týmy doc. Martina Krátkého a doc. Jana Zitka.

Text: Ing. Martin Hubáček, doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D., prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS