Studentka doktorského studia Eliška Voříšková místopředsedkyní Akademického senátu Univerzity Karlovy

07.02.2022

Mgr. Eliška VoříškováDne 4. 2. 2022 proběhla volba nového předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy. Jeho předsedou byl zvolen prof. Ing. František Zahálka Ph.D. (FTVS), místopředsedkyní se stala naše absolventka a současná studentka doktorského studia Mgr. Eliška Voříšková (FaF). Dalšími členy předsednictva jsou doc. Dr. Phil. Pavel Himl (FHS), prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D. (3. LF), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF) a Bc. Terezie Remencová (HTF).

Eliška Voříšková nastoupila na Farmaceutickou fakultu UK v roce 2016 a studovala zde program Farmacie. V červnu 2021 svá studia zakončila a získala titul Mgr. V říjnu téhož roku nastoupila na Katedru sociální a klinické farmacie, kde dále pokračuje v doktorském studiu. Již v roce 2017 se připojila k výzkumné skupině Organické syntézy a NMR spektroskopie. Pod vedením prof. Milana Poura pracovala na výzkumu totální syntézy biologicky aktivních sloučenin a dílčí výsledky svého výzkumu prezentovala na odborných konferencích.

V roce 2020 se Eliška velice aktivně zasadila o vznik databáze studentů, kteří v nelehké době pandemie Covid-19 pomáhali jako dobrovolníci v lékárnách. Za tuto aktivitu jí děkan Farmaceutické fakulty UK prof. Tomáš Šimůnek předal fakultní Pamětní medaili. Za své mimořádné činy byla Eliška Voříškové také nominována na Cenu ministra školství za mimořádné činy v roce 2020.

Od roku 2017 byla Eliška Voříšková aktivní členkou Akademického senátu Farmaceutické fakulty. Nad rámec činnosti v AS se podílela na vzniku projektu Akademická (čtvrt)hodinka, kdy se studenti neformálně setkávali a diskutovali o aspektech studia. V roce 2019 byla zvolena jako zástupkyně Farmaceutické fakulty v Akademickém senátu UK a nyní se stává jeho váženou místopředsedkyní.

Všem nově zvoleným kandidátům, zejména pak Elišce Voříškové, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů jejich práci.

Text: Marcela Jeřábková
Foto: Univerzita Karlova

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS