Edukační projekt OEMONOM připravil články na téma vitaminů s vysokým publikačním ohlasem

04.10.2022

Edukační projekt OEMONOMFarmaceutická fakulta Univerzity Karlovy koordinuje edukační projekt 8 evropských univerzit OEMONOM (2020-1-CZ01-KA203-078218, rozpočet: 382169 eur, hlavní řešitel: prof. Mladěnka), jehož hlavním cílem je příprava studijních materiálů zaměřených na přírodní látky. Studijní materiály jsou určené především odborníkům, ale také studentům i laické veřejnosti. V současné době již má projekt 12 publikačních výstupů v časopisech s IF a připravují se studijní materiály, které budou zveřejněny na Moodle.

V rámci výstupu č.1 zaměřeného na vitaminy bylo již publikováno 5 souhrnných článků v kvalitních impaktovaných časopisech (CRITICAL REVIEWS IN CLINICAL LABORATORY SCIENCES s IF 7.7; NUTRITION REVIWES s IF 6,8 a NUTRITION s IF 6,7). Jejich citační ohlas je velmi rychlý. Jako příklad uvádíme práci Doseděl M, Jirkovský E, Macáková K, Krčmová LK, Javorská L, Pourová J, Mercolini L, Remião F, Nováková L & Mladěnka P, on behalf of The OEMONOM Researchers and Collaborators. Vitamin C—Sources, Physiological Role, Kinetics, Deficiency, Use, Toxicity, and Determination. Nutrients. 2021; 13(2):615. Tuto práci hlavní editoři zařadili mezi nejvýznamnější články, které v časopise Nutrients vyšly v posledních třech letech v tzv. Editor's Choice Articles. Jejich cílem je poskytnout přehled nejvíce zajímavých a důležitých článků v různých vědeckých směrech širokému okruhu čtenářů.

Vitamin C—Sources, Physiological Role, Kinetics, Deficiency, Use, Toxicity, and Determination

Jedná se o velmi komplexní publikaci zaměřenou především na biologické vlastnosti vitaminu C. Přestože se jedná o článek publikovaný teprve v roce 2021, jeho počet citací k dnešnímu dni dosahuje čísla 35.

Text: PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D.
Grafika: Projekt OEMONOM

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS