Dvojité ocenění pro Skin Barrier Research Group na konferenci Skin Forum

28.06.2022

Ve dnech 21. a 22. června 2022 se ve švédském Malmö konala konference Skin Forum 2022 zaměřená na výzkum kožní bariéry a (trans)dermální podávání léčiv, která propojuje odborníky z akademického prostředí a farmaceutických společností z celého světa.

Foto

Farmaceutickou fakultu UK velmi úspěšně reprezentovali členové výzkumné skupiny Skin Barrier Research Group. Dr. Irene Sagrafena byla organizátory vybrána k představení svých výsledků v rámci „Young Researchers Session“ a se svou skvěle odprezentovanou přednáškou „The role of fluidity and pH on the assembly of human stratum corneum lipids: an in vitro study“ získala ocenění za nejlepší prezentaci. Hodnotící komise dále vybrala z téměř devadesáti posterových sdělení jako nejlepší poster „Cutaneous imiquimod delivery using phospholipid-based microemulsions,“ který prezentoval Dr. Georgios Paraskevopoulos, Ph.D.

Dr. Sagrafena je studentkou třetího ročníku postgraduálního studia oboru Farmaceutická technologie pod vedením prof. Vávrové a Dr. Paraskevopoulose a zabývá se především lipidy kožní bariéry. Dr. Paraskevopoulos působí rovněž na Katedře farmaceutické technologie a v současné době se věnuje především vývoji pokročilých systémů pro (trans)dermální podávání léčiv. Oceněné výsledky jsou mimo jiné součástí publikací v nedávné době otištěných v časopisech Journal of Investigative Dermatology (IF 8,6; AIS 2,3; D1: Assembly of Human Stratum Corneum Lipids In Vitro: Fluidity Matters; a Acidic pH Is Required for the Multilamellar Assembly of Skin Barrier Lipids In Vitro) a Pharmaceuticals (IF 5,9; AIS 1,1; Q1) (Phospholipid-Based Microemulsions for Cutaneous Imiquimod Delivery).

Text a fotografie: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D., PharmDr. Anna Paraskevopoulou, Ph.D.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS