Den Zentivy 2022 na Farmaceutické fakultě UK

24.03.2022

Dne 23. března 2022 se na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnil tradiční Den Zentivy. V letošním roce byla akce připravena hybridní formou – prezenčně v posluchárně C a online přes MS Teams.

Po přivítání a úvodním slovu pana děkana doc. PharmDr. Jaroslava Roha, Ph.D. převzal slovo PharmDr. Jan Röder ze Zentivy, který poděkoval vedení fakulty za spolupráci, představil společnost Zentiva a uvedl novinky v Zentivě za poslední rok. Zentiva se jako přední hráč tuzemského farmaceutického trhu s více než 5000 zaměstnanci může pyšnit špičkovým výzkumem a vývojem, který také podporuje v rámci Centra aplikovaného farmaceutického výzkumu „The Parc“. „The Parc“ platforma je unikátní vědecká platforma založena Zentivou ve spolupráci s akademickými partnery, která kombinuje akademický výzkum s průmyslovou praxí, a je především určená k odborné přípravě budoucích generací farmaceutických vědců a techniků. V rámci přednášky byl následně představen nový unikátní produkt na Amnioderm, který společnost uvedla na trh v loňském roce. Manažerky Pavla Hrudníková a Marcela Badinová seznámily publikum se složením preparátu, jeho příznivými efekty při léčbě, včetně praktických ukázek léčby formou videa a fotografií. Amnioderm je tkáňový transplantát, který pomáhá hojit chronické rány. Vyrábí se z placenty získávané se souhlasem zdravých rodiček při císařském řezu. Po přednášce proběhla diskuse s řadou dotazů k výrobě tkáňového transplantátu a jeho využití při léčbě.

f1f2f7f4f5f6

Po odborné přednášce ze strany Zentivy pan děkan přivítal a představil odborníka na sociální geografii a regionální rozvoj prof. RNDr. Luďka Sýkoru, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který vystoupil s přednáškou „Vývojová dynamika sociálního vyloučení a segregace v Česku 2015-2020“. Hlavním tématem přednášky bylo ohrožení sociální soudržnosti a odolnosti kvůli roztříštění společnosti do uzavřených a paralelních světů, které se objevují jak na okraji měst, tak i ve městech, kdy zároveň vznikají oddělené světy sociálně zranitelné populace a místa movitých sociálních skupin žijící za branou. V rámci přednášky jsme byli seznámeni s vývojovou dynamikou segregace a sociálního vyloučení, s vývojem příspěvku na živobytí a s velkými rozdíly sociálního vyloučení v českých městech. Segregace populace se stává významným faktorem sociální nerovnosti, což vede nejen k prohlubování vzájemného negativního postoje sociálních skupin, ale také zásadnímu ovlivnění atraktivity města a jeho rozvoje. Vzhledem k válce na Ukrajině přednáška byla obohacena také o segregaci v obecném vztahu k cizincům v našich městech, školkách a školách. Po přednášce proběhla diskuse k tématu sociálně vyloučených skupin a jejich dopadu na rozvoj měst.

Na závěr pan děkan poděkoval všem přednášejícím i posluchačům za zájem a zapojení se do diskusí na dalším zajímavém a podnětném Dnu Zentivy. Po oficiální části následovala bohatá a plodná volná diskuse.

Prezentace ke stažení


Text: prof. PharmDr. Lucie Nováková, Ph.D., Ing. Zuzana Toufarová, PharmDr. Veronika Pilařová, Ph.D.
Fotografie: Marcela Jeřábková

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS