Další 3 projekty Grantové agentury ČR putují na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové!

23.03.2022

GA ČR Německá agentura “Deutsche Forschungsgemeinschaft” (DFG) v minulých dnech potvrdila hodnocení 12 společných projektů vědců z České republiky a Německa, které budou řešeny od července roku 2022.

Velkým úspěchem pro Farmaceutickou fakultu UK je schválení projektu prof. PharmDr. Kateřiny Vávrové, Ph.D.Nový pohled do nanostruktury lipidové kožní bariéry pomocí biofyzikálních metod”, jehož spoluřešitelem je prof. Daniel Huster z University of Liepzig, Institute of Medical Physics and Biophysics, Německo. Cílem společného projektu je lepší porozumění mechanismům a podmínkám uspořádání lipidů do funkční kožní bariéry a struktuře a dynamice klíčových molekul pomocí syntézy lipidů, NMR a vibračních spektroskopií, difrakčních metod, mikroskopických technik a permeabilitních pokusů.

Navíc v soutěži STANDARDNÍCH projektů získaly dodatečně podporu projekty doc. PharmDr. Lukáše Červeného, Ph.D. „Vliv antivirotik a metylxantinů na růst placenty; interference s vychytáváním nukleosidů a purinergní signalizací v trofoblastu“PharmDr. Juraje Lenča, Ph.D. „Minimalizace a potencionální využití negativních vlivů vysoké teploty kolony a mobilní fáze v proteomických analýzách“. Z celkem 18 podaných standardních projektů z FaF UK bylo financováno 6 a jedná se tak o 33% úspěšnost!

Prof. Vávrová, doc. Červený a dr. Lenčo se se svým úspěchem připojili k dalším pěti řešitelům z Farmaceutické fakulty UK, jejichž projekty byly podpořeny Grantovou agenturou České republiky v prosinci 2021. Celkově se tedy od roku 2022 řeší hned 8 nových projektů GAČR!

Všem podpořeným gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v práci!

Text: Ing. Martina Doležalová, Marcela Jeřábková

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS