Cenu Josefa Hlávky pro rok 2022 získala PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D.

06.12.2022

16. listopadu 2022 se na zámku Josefa Hlávky v Lužanech u Přeštic sešli studenti a vědci, aby oslavili letošní vítěze Ceny Josefa Hlávky. Slavnostního předávání cen se zúčastnili členové správní rady „Nadace Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“, zástupci vysokých škol a Akademie věd ČR. Součástí akce byl také koncert v zámecké kapli a prohlídka lužanského zámku.

Cena Josefa Hlávky je určena talentovaným studentům bakalářského, magisterského nebo doktorského studia, kteří prokázali mimořádné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a mladým talentovaným vědeckým pracovníkům Akademie věd ČR do 33 let. Mezi jedenácti oceněnými studenty z Univerzity Karlovy byla také zástupkyně Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, PharmDr. Rona Karahoda, Ph.D., která byla oceněna za své mimořádné výsledky během postgraduálního studia.

f5f1f2f3f4f6

Disertační práce dr. Karahody (vypracovaná pod vedením prof. PharmDr. Františka Štauda, Ph.D.) je významným přínosem do oblasti reprodukčních věd díky svému interdisciplinárnímu charakteru propojujícímu obory placentární fyziologie, patologie a aspekty farmakologických intervencí v těhotenství. O vysoké kvalitě a originalitě její práce svědčí 13 vědeckých článků publikovaných ve vysoce prestižních časopisech (včetně sedmi prvoautorských prací).

Dr. Karahoda získala za svůj výzkum i další vysoce ceněná národní i mezinárodní ocenění - v roce 2020, jako členka týmu Placenta ve zdraví a nemoci, zvítězila v národním kole Angelini University Award a v září 2021 získala jako první vědecká pracovnice v České republice prestižní cenu Carla Ludwiga, kterou uděluje Skandinávská fyziologická společnost.

V současné době je dr. Karahoda odbornou asistentkou na Katedře farmakologie a toxikologie Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a členkou týmu Placenta ve zdraví a nemoci.

Současný výzkum dr. Karahody se zaměřuje na placentární NLRP3 inflammasomovou signalizaci u gestačního diabetu a terapeutický potenciál metforminu; pro tento projekt získala jako hlavní řešitelka podporu od Agentury pro zdravotnický výzkum ČR.

Text: prof. PharmDr. František Štaud, Ph.D.
Fotografie: archiv dr. Karahody, archiv „Nadace“

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS