CUIP představil ojedinělý e-shop na přírodní i syntetické sloučeniny

23.06.2022

Dceřiná společnost Univerzity Karlovy Charles University Innovation Prague, a. s., (CUIP) ve středu 22. června 2022 spustila unikátní e-shop pro komerční prodej sloučenin přírodního i syntetického původu získaných na akademické půdě. Jedná se o ojedinělý počin v rámci ČR i zahraničních univerzit.

CUIP představil ojedinělý e-shop

„Jako první univerzita ve střední Evropě spouštíme e-shop s unikátními chemikáliemi, které vznikly na univerzitní půdě,“‎ zahájil tiskovou konferenci Josef Fontana, který je v kolegiu rektorky UK zodpovědný za oblast strategií, analýz a transferu. Internetový obchod vznikl ve spolupráci s Farmaceutickou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové a představuje inovativní nástroj pro využití látek za jiným účelem, než pro který byly původně zkoumány.

„E-shop je speciálním příkladem třetí role univerzity a přináší dva hlavní benefity. Zaprvé připravené chemikálie nezůstanou v šuplíku, ale naleznou praktické využití. Druhým benefitem je komercializace a zisk finančních prostředků, které lze zpětně investovat do dalšího výzkumu a vývoje,“‎ dodal Fontana.

„Výzkumné skupiny nejen na naší Farmaceutické fakultě v Hradci Králové vyvíjí neustále velké množství molekul za velmi konkrétním účelem. V procesu vývoje tak vzniká mnoho sloučenin, z nichž naprostá většina pro tento účel nevykazuje dostatečnou aktivitu a není tak bezprostředně jinak využívána. Nicméně by po dalším zkoumání mohla představovat potenciál v jiné oblasti,“‎ uvedl děkan Farmaceutické fakulty UK
Jaroslav Roh.

Otomar Sláma, předseda CUIP, představuje nový e-shop.

Otomar Sláma, předseda CUIP, představuje nový e-shop.

Pilotní skupinou látek, kterou e-shop nabízí, jsou biologicky aktivní alkaloidy různých strukturních typů, izolované z různých rostlinných čeledí, které mohou najít potenciální uplatnění například v terapii nádorových, neurodegenerativních, infekčních a dalších onemocnění.

Tyto látky vznikly v rámci výzkumů vedených profesorkou Lucií Cahlíkovou z Katedry farmakognozie a farmaceutické botaniky Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. „Jedná se o sloučeniny, které se z rostlin získávají složitým a časově náročným procesem izolace. Navíc, pro většinu těchto látek nebyla doposud publikována syntetická příprava, nejsou komerčně dostupné a jediným jejich zdrojem jsou rostliny,“‎ vysvětluje vědkyně.

Zleva: Josef Fontana, Jaroslav Roh, Lucie Cahlíková a Otomar Sláma.

Zleva: Josef Fontana, Jaroslav Roh, Lucie Cahlíková a Otomar Sláma.

Hlavní motivací pro vznik e-shopu je zpřístupnění těchto komerčně většinou nedostupných látek dalším odborníkům v oboru, ať už z jiných výzkumných institucí, ale i zástupcům komerční sféry, především farmaceutického průmyslu, kteří mohou látky dále zkoumat například v rámci vývoje nových léčiv.

„E-shop vznikl z podnětů samotných vědců a vědkyň, kteří nejlépe ví, co pro svoji práci potřebují, co by jim pomohlo. Proto i pro ně nabízíme speciální ceny pro akademická pracoviště. Do budoucna plánujeme i rozšíření portfolia nabízených látek,“‎ dodal předseda CUIP Otomar Sláma.

Text: Pavla Hubálková, UK
Foto: Michal Novotný

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS