Bulletin děkana – říjen 2022

31.10.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Roh první měsíc zimního semestru byl dle očekávání hektický, jak to se startem nového akademického roku bývá. Věřím, že především studenti stihli naskočit do rozjíždějícího se rychlíku přednášek, seminářů a praktických cvičení a už v prvním měsíci položili dobrý základ pro zatím zdánlivě hodně vzdálené zkouškové období.

Příprava výstavby společného kampusu naší a Lékařské fakulty UK v Hradci Králové se dostala do finální fáze a na začátku října jsme otevřeli soutěž na dodavatele stavby. Již v těch několika týdnech po otevření soutěže jsme obdrželi řadu dotazů od potenciálních uchazečů o tuto zakázku a zástupci několika firem si byli prohlédnout místo plánované výstavby. Vše tedy nasvědčuje tomu, že o zakázku na výstavbu našeho kampusu bude zájem.

V průběhu měsíce října se naplno rozběhla příprava velkého farmaceutického výzkumného projektu směrovaného do výzvy „Špičkový výzkum“ Operačního programu Jan Amos Komenský. Vedením a koordinací příprav projektu, jehož plánovaný rozpočet dosahuje několika stovek milionů korun, byla pověřena právě naše fakulta, a kromě naší sesterské Lékařské fakulty UK v Hradci Králové jsou do projektu zapojena vybraná pracoviště VŠCHT Praha a dále dva ústavy Akademie věd ČR – Ústav organické chemie a biochemie a Ústav makromolekulární chemie. Chtěl bych moc poděkovat celému přípravnému týmu, který se schází několikrát do týdne a intenzivně připravuje veškeré podklady, jmenovitě pak prof. Františku Štaudovi za koordinaci úvodních příprav a následně prof. Petru Pávkovi, který byl vybrán na pozici odborného manažera projektu a převzal tak kontrolu nad jeho další přípravou.

V minulých měsících jsem několikrát zmiňoval dílčí úspěchy doc. Veroniky Novákové s její žádostí o ERC Starting grant. Po uzavření hodnocení musím bohužel oznámit, že projekt paní docentky nebyl podpořen, nicméně i tak chci ještě jednou paní docentce moc poděkovat za veškerý čas a energii, kterou přípravě věnovala, a popřát mnoho úspěchů v dalších projektech.

V říjnu došlo k velmi významné události ve farmaceutickém terénu, otevření Ambulance klinického farmaceuta v Nemocnici Na Homolce, jehož odborná konzultační a poradenská činnost v oblasti farmakoterapie je hrazena ze zdravotního pojištění. Jedná se bezesporu o velmi významný milník v rozvoji české farmacie a významné ocenění a posílení odborných kompetencí farmaceuta v naše zdravotnickém systému. Velké poděkování patří představitelům České odborné společnosti klinické farmacie, jmenovitě pak vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce PharmDr. Miladě Halačové, Ph.D., kteří se o koncepci ambulance klinického farmaceuta a prosazení jeho činnosti mezi výkony hrazené ze zdravotního pojištění nejvíce zasloužili.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem studentům, kteří se 12. října zúčastnili schůzky k možnostem propagace naší fakulty a za ochotu nám v této důležité oblasti pomoci. A s velkým předstihem bych chtěl avizovat, že tradiční Farmaceutický ples pořádaný Spolkem českých studentů farmacie je naplánován na 17. března 2023. Věřím, že si najdete čas a setkáme se na plese v hojném počtu.

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS