Bulletin děkana – prosinec 2022

09.12.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Roh dovolte mi Vás posedmé a zároveň naposledy v tomto kalendářním roce pozdravit prostřednictvím „bulletinu děkana“. Začnu jako tradičně zprávou o přípravách výstavby našeho kampusu, která bude tentokrát velmi stručná: veřejná zakázka na zhotovitele stavby běží, celý přípravný tým vypořádává dotazy možných zájemců o výstavbu a pravděpodobně v průběhu února se můžeme těšit na jejich nabídky.

Univerzita Karlova každý rok oceňuje právě jednoho vynikajícího vyučujícího Cenou Arnošta z Pardubic. Jsem velmi hrdý na to, že letos si tuto prestižní cenu odnesl vedoucí naší katedry sociální a klinické farmacie doc. Josef Malý. Není lepšího důkazu o tom, že výuka profilových předmětů, jakými jsou Farmaceutická péče či Klinická farmacie, je v dobrých rukách. Paní prorektorka doc. Markéta Martínková jménem hodnotící komise speciálně vyzdvihla zásluhu pana docenta o vybudování a zavedení lékárenského trenažéru do výuky. Symbolicky jen pár dní poté proběhl již 26. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha, jehož hlavním organizátorem byl právě pan doc. Malý a prakticky celý kolektiv jeho katedry. Všem patří velké poděkování za tradičně perfektní organizaci této akce hojně navštěvované a oceňované odbornou farmaceutickou veřejností.

Další gratulace a poděkování za skvělou reprezentaci naší fakulty patří paní PharmDr. Roně Karahoda, Ph.D., která získala Cenu Josefa Hlávky za vynikající výsledky během doktorského studia, a dále všem třem úspěšným navrhovatelům standardních projektů Grantové agentury ČR, prof. Šatínskému, prof. Štaudovi a prof. Zimčíkovi a úspěšné navrhovatelce postdoktorandského projektu Ivone Cristina Igreja e Sá ze skupiny prof. Nachtigala.

Po delší době opět ožívá záměr rekonstruovat objekt Pajkrovy flošny (pevnostní objekt u vstupu na naši Zahradu léčivých rostlin) za účelem zřízení studentského klubu pro všechny hradecké (vysokoškolské) studenty. V listopadu hostila naše fakulta setkání představitelů hradeckých univerzit a fakult s představiteli kraje a města v čele s paní primátorkou, na kterém byly projednány další kroky v možné realizaci tohoto záměru.

Podzim je i časem intenzivní organizace veletrhů, propagačních akcí, dnů otevřených dveří, Juniorské univerzity či exkurzí studentů středních škol, které hrají důležitou roli v propagaci naší fakulty. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se na organizaci a hladkém průběhu těchto akcí podíleli a podílí, a děkujeme i za cennou zpětnou vazbu a podněty k jejich zkvalitnění.

Na závěr bych chtěl všechny zaměstnance a studenty znovu co nejsrdečněji pozvat na tradiční Vánoční koncert naší fakulty, který se uskuteční 15. prosince od 19:00 v Městské hudební síni v Hradci Králové, a všem popřát klidné vánoční svátky a úspěšný vstup do nového roku 2023!

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS