Bulletin děkana – květen 2022

02.06.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

Jaroslav Rohvýuka v letním semestru je úspěšně za námi a tento týden nám začalo zkouškové období. Při té příležitosti přeji všem studentům co nejvíce úspěšných zápočtů a zkoušek.  V případě dílčího neúspěchu hlavně neztrácejte hlavu a v klidu se připravte na další pokus. Samozřejmě se bude hodit i trocha toho štěstí, ale to obvykle přijde spolu se zodpovědnou přípravou.

Během měsíce května jsme dopracovali a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a Akademickým senátům naší i Lékařské fakulty UK v HK předložili návrh zadávací dokumentace k veřejné zakázce na zhotovitele stavby našeho nového kampusu včetně návrhu smlouvy o dílo. Ke zcela zásadnímu kroku přibližujícímu realizaci stavby kampusu došlo dne 18. května, kdy vláda České republiky po měsících intenzivního vyjednávání všech zainteresovaných stran rozhodla o přidělení necelých 1,8 miliard korun ze státního rozpočtu na pokrytí daně z přidané hodnoty u stavebních projektů, mezi které náš projekt MEPHARED 2 spadá. Naší vládě za to patří velké poděkování. Vzhledem k současné mezinárodní situaci a stavu veřejných financí to jistě nebylo snadné rozhodování.

Rozhodnutí


Před dvěma měsíci jsem zmiňoval pro fakultu historicky první podání žádosti o ERC Starting grant paní doc. Veronikou Novákovou. Nyní s velkou radostí dodávám, že projekt úspěšně prošel prvním kolem hodnocení. Byť ho ještě čeká druhé kolo, a to pohovor a s ním spojená obhajoba projektu paní docentkou před mezinárodní hodnotící komisí, už sám postup do druhého kola této, v Evropě nejprestižnější a nejkompetitivnější grantové soutěže, je obrovským úspěchem. Věřím, že podobných úspěchů dosáhnou ve své budoucí kariéře i naši úspěšní účastníci Nadnárodní studentské vědecké konference (NSVK), kterým patří mé velké poděkování za skvělou reprezentaci a samozřejmě i gratulace za vynikající umístění v jednotlivých sekcích. I doc. Veronika Nováková byla před lety mezi úspěšnými reprezentanty naší fakulty na NSVK.

Rád bych znovu poděkoval představitelům Spolku českých studentů farmacie za organizaci letošního jubilejního 50. plesu naší fakulty. Všichni účastníci a zvaní hosté, se kterými jsem měl možnost mluvit, si průběh plesu velmi pochvalovali a ocenili jeho skvělou organizaci.

Také chci moc pogratulovat Šimonu Koblížkovi k zisku titulu Mistra ČR v aquatlonu a skvělé reprezentaci naší fakulty. Šimon nám všem ukázal, že s pevnou vůlí, sebekázní a odhodláním lze náročné studium na naší fakultě kombinovat s dalšími aktivitami i na vrcholové úrovni.

A protože i ve zkouškovém období je dobré se odreagovat a přijít na jiné myšlenky, rád bych Vás touto cestou pozval na Páťácký fotbálek a Poslední přednášku, které se uskuteční v úterý 14. 6. 2022 od 14 hodin na hřišti ZŠ Mandysova, respektive od 18 hodin v AC klubu. Jsem moc rád, že se toto tradiční neformální rozloučení se studenty posledního ročníku, či v tu chvíli již čerstvými absolventy, v tomto roce opět uskuteční a bude tradičně doprovázeno odlehčenými přednáškami kolegů, učitelů fakulty.

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS