Bulletin děkana – červen 2022

01.07.2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milé studentky, milí studenti,

J. Rohletní zkouškové období je za námi a spolu s ním se uzavřel i celý letní semestr. Všem studentům chci pogratulovat k úspěšně složeným zkouškám a popřát hezké letní prázdniny. Gratulace míří ještě jednou i 140 absolventům, kterým jsme předali magisterské diplomy na slavnostní promoci v Karolinu dne 28. 6. 2022. Mám radost, že mezi absolventy bylo i 5 řeckých studentů z naší pobočky v Heraklionu na Krétě. Pokud se ale ve zkouškovém ne vše povedlo dle Vašich představ, věnujte prosím část prázdnin studiu, přípravě na zbývající zkoušky či dopsání diplomové práce, ať v září vše dotáhnete ke zdárnému konci.

Příprava výstavby našeho nového kampusu pokračovala v nesnížené intenzitě i v průběhu června. Den po úspěšném výběru Technického dozoru stavebníka přišlo ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tolik očekávané vyhlášení výzvy k podání žádosti o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy , komponenty 3.2, část 3.2.4 Investice do rozvoje vybraných klíčových akademických pracovišť, kam spadá i výstavba větší části našeho kampusu, tzv. budovy fakult. V současné době probíhá analýza podmínek této výzvy a příprava možného scénáře realizace výstavby kampusu tak, abychom splnili všechny požadavky zveřejněné výzvy včetně konečného termínu realizace, tj. 30. 6. 2026.

Ve vědecké činnosti musím zmínit velký úspěch paní dr. Alžběty Štefely, která po letech druhých a třetích míst vrátila na naši fakultu hlavní Cenu Sanofi za farmacii! Paní doktorce moc gratuluji a přeji hodně úspěchů v další vědecké práci. Dále bych chtěl poděkovat všem 11 navrhovatelům a spolunavrhovatelům podaných projektů Agentury zdravotnického výzkumu, jedná se opět o rekordní počet žádostí!

Velké poděkování patří rovněž paní prof. Ing. Lucii Cahlíkové, Ph.D. a kolegům z Oddělení grantové podpory a strategického rozvoje v čele s Ing. Martinem Hubáčkem za organizaci farmakognostické konference na Zahradě léčivých rostlin, která způsobila doslova záplavu děkovných emailů v mé schránce. Dovoluji si namátkou citovat ze zprávy prezidenta Evropské fytochemické společnosti Franze Bucara: „…big thank you for the excellent workshop you organized… I´ve rarely seen a medicinal plants garden which was in better shape, and especially the idea of producing your own medicinal plants for student courses, and having the respective fields, equipment and space for drying/storage to do so, is something I would also like to see in Graz…“ Větší poklonu si vedoucí naší zahrady Ing. Anežka Chlebková ani nemohla přát a i jí patří poděkování za veškerou péči o naši zahradu.

Na závěr mi dovolte Vám popřát pěkné a pokud možno klidné léto a příjemně strávené dovolenkové dny.

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D.
děkan fakulty

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS