Aplikace strojového učení v testování anthelmintik

31.05.2022

Možnosti a výhody automatizace zpracování videí potvrdili studenti ve své výpočetně-experimentální práci publikované v prestižním časopise Computational and Structural Biotechnology Journal (IF 7,271; QIF1, QAIS1 vydavatelství Elsevier).

Computational and Structural Biotechnology Journal

Jedním z mála způsobů testování anthelmintik je sledování jejich působení na motilitu larev parazitických hlístic. Klasické vyhodnocení takového experimentu spočívá v mikroskopickém sledování a subjektivním posouzením hybnosti. Automatizace za využití algoritmu založeného na strojovém učení představuje posunutí současných hranic ve vyhodnocení této metody a usnadňuje testování nových potenciálních anthelmintik. Hlavními autory publikace jsou postgraduální studenti Výzkumné skupiny pro studium mechanismů xenobiotické rezistence Mgr. Martin Žofka a Mgr. Linh Thuy Nguyen, kterým tímto srdečně blahopřejeme.

Publikace je k dispozici: https://doi.org/10.1016/j.csbj.2022.05.014

f1f2f3elsevier

Text: doc. Ing. Petra Matoušková, Ph.D.
Grafika: Výzkumné skupiny pro studium mechanismů xenobiotické rezistence

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS