XXVIII. Studentská vědecká konference FaF UK zná své vítěze

16.04.2021

V úterý 13. 4. 2021 se konala Studentská vědecká konference Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové organizovaná Spolkem českých studentů farmacie. Ačkoli se letos jednalo již o 28. ročník této tradiční akce, vůbec poprvé se uskutečnila „hybridním“ způsobem, tedy majoritně v online prostředí. Konference byla letos rozdělena do čtyř sekcí – chemické, biologických věd, farmaceutické technologie a sociální a klinické farmacie, ve kterých výsledky své vědecké práce prezentovalo celkem 54 bakalářských a magisterských studentů.

SVK 2021

Konferenci zahájil online viceprezident Spolku českých studentů farmacie Jan Rataj a prezidentka spolku Martina Krejčová společně s děkanem fakulty prof. PharmDr. Tomášem Šimůnkem, Ph.D. a doc. PharmDr. Jaroslavem Rohem, Ph.D., proděkanem pro vědeckou činnost. Konference probíhala souběžně ve třech posluchárnách fakulty vždy pouze za přítomnosti osoby prezentujícího a členů odborné komise. Veškeré dění se vysílalo živě přes MS Teams i pro ostatní studenty, školitele a další akademické pracovníky. První příspěvky konferenčního dne patřily partnerům konference, firmám Contipro a.s., Cayman Pharma s.r.o., Helago-CZ, s.r.o., Nicolet CZ s.r.o. a Moje lékárna, kterým patří naše poděkování.

Prakticky všechny prezentace napříč sekcemi byly hodnoceny jako velmi kvalitně připravené a prezentované a komise, ve kterých byl vždy alespoň jeden mimofakultní odborník, se shodly na vysoké úrovni této studentské konference. Po závěrečných poradách komise rozhodly o pomyslných stupních vítězů v jednotlivých sekcích.

g3g2g1

Chemická sekce

 1. místo – Priam-Amedeo Houngbedji - Xanthone-boronic acids: An insight into the synthesis of borylated xanthone derivatives
 2. místo – Kateřina Műllerová - Testing of (−)-N-Dodecyl-N-methylephedrinium bromide as a chiral selector in capillary electrophoresis enantioseparations
 3. místo – Marie Štemberová - Preparation of EWG-substituted dendralenes

Sekce biologických věd

 1. místo – Martina Fejtková - Semi-synthetic derivates of B-carboline alkaloid harmine and their biological activity
 2. místo – Daniela Vrábľová - Monitoring the spread of albendazole from the sheep faeces in agricultural land by LC-MS
 3. místo – Bc. Martina Vašinová - Immunohistochemical analysis of endoglin and cell adhesion molecules in diet-induced NASH model in mouse liver

Sekce klinické a sociální farmacie

 1. místo – Eliška Voříšková - Consensus of Czech terminology in the field of medication adherence
 2. místo – Adriana Magátová - Rationality of BZD use in pharmacy practice in Spain and in different settings of care in the Czech Republic: results from the INOMED and the EUROAGEISM H2020 projects
 3. místo – Kateřina Kukrálová - The prevalence of drug-drug interactions in patients admitted to the hospital via the emergency department

Sekce farmaceutické technologie

 1. místo – Iva Hrdinová - A study of the corneocyte lipid envelope
 2. místo – Miroslav Janoušek - Effect of combination of mucoadhesive polymers on the behaviour of matrix tablets in the small intestine
 3. místo – Zuzana Jarešová - Study of free sphingoid bases in skin barrier

Cenu České farmaceutické společnosti ČLS J. E. Purkyně převzala od prof. Martina Doležala studentka Eliška Kučerová za svou práci s názvem Influence of mixing conditions of microcrystalline celluloses with lubricants on compression process and tablet strength. Vyhlášení výsledků se letos bohužel muselo obejít bez tradičního společenského večera.

Vítězové a druzí v pořadí z každé sekce postupují do nadnárodního kola Studentské vědecké konference, které se uskuteční online začátkem května za podpory firmy Zentiva. 

Děkujeme všem účastníkům, členům jednotlivých komisí a organizátorům za hladký průběh konference. Výhercům gratulujeme a postupujícím přejeme mnoho úspěchů v nadnárodním kole.

 

Text: Martina Krejčová, Spolek českých studentů farmacie
Fotografie: Simona Hašanová, Lucia Rusková, Spolek českých studentů farmacie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS