Usnesení vlády ČR k cestám do/ze zemí s extrémním rizikem nákazy od 27. 4. 2021

27.04.2021

Vláda ČR přijala s účinností ode dne 27. 4. 2021 nová opatření k ochraně před zavlečením onemocnění COVID-19, upravující omezení překročení státní hranice ČR a zákaz vstupu do zemí s extrémním rizikem nákazy.

Všem občanům České republiky a cizincům s bydlištěm na území České republiky se zakazuje vstup do zemí s extrémním rizikem nákazy onemocnění COVID-19 způsobeného novými mutacemi koronaviru SARS-CoV-2 ; to neplatí pro občany těchto zemí a pro cesty, které vzhledem ke své povaze nesnesou odkladu a které byly předem oznámeny Ministerstvu zahraničních věcí České republiky; zeměmi s extrémním rizikem nákazy pro účely tohoto ochranného opatření jsou: Botswana, Brazílie, Eswatini (Svazijsko), Indická republika, Jihoafrická republika, Keňa, Kolumbie, Lesotho, Malawi, Mosambik, Peru, Tanzánie (včetně ostrovů Zanzibar a Pemba), Zambie a Zimbabwe.

Zákaz vstupu na území České republiky dále platí pro všechny cizince, kteří jsou státními příslušníky zemí s extrémním rizikem výskytu onemocnění COVID-19 a cizince, kteří v těchto zemích pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech.

V ostatním bez podstatných změn vč. povinnosti zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí ve vztahu ke studentům a vyučujícím zamezit vstupu osob bez současného předložení písemného potvrzení podle nebo negativního výsledku testu za podmínek a v rozsahu podle stupně rizika země.

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS