Usnesení vlády ČR s účinností od 3. 5. 2021, vztahující se k činnosti fakulty

27.04.2021

Vyjímáme základní změny/uvolnění oproti stávající úpravě:

  • provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol se omezuje tak, že se zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání, s výjimkou: b) oborů středního a vyššího odborného vzdělávání a studijních programů vysokých škol, ve kterých je sportovní činnost stěžejní součástí rámcového nebo akreditovaného vzdělávacího či studijního programu a c) sportovní činnosti v Královéhradeckém kraji, Plzeňském kraji a Karlovarském kraji konané ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání a za podmínek podle mimořádného opatření upravujícího organizování sportovní činnosti,
  • omezuje provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, s výjimkou: i) sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,
  • provoz muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií tak, že se zakazují návštěvy a prohlídky veřejností s výjimkou Karlovarského kraje, Královéhradeckého kraje a Plzeňského kraje, kde se zakazují jen skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
  • zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), které brání šíření kapének, a to: vii) muzeum, galerie, výstavní prostor, hrad, zámek a obdobný historický nebo kulturní objekt.  

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS