Společné prohlášení k pozměňovacímu návrhu 7697 k vládnímu návrhu zákona o návykových látkách a zákona o léčivech

05.03.2021

Společné prohlášení České lékárnické komory, České farmaceutické společnosti ČLS JEP, Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity, Grémia majitelů lékáren, Poskytovatelů lékárenské péče, spolku Vaši Lékárníci CZ a spolku Mladí lékárníci k pozměňovacímu návrhu 7697 k vládnímu návrhu zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech  

 

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče,

dovolte nám, abychom se jednotně vyjádřili k aktuálně projednávané novele zákona o návykových látkách a s tím související změně zákona o léčivech z důvodu elektronizace receptů na návykové látky, kterou podporujeme. Vyjadřujeme ale zásadní nesouhlas ke zcela účelově načtenému, s odbornou veřejností neprojednanému, pozměňovacímu návrhu 7697 (dále i jako PN), který pro nás zcela nepřípustnou formou tzv. přílepku mění zásadním způsobem zákon o léčivech. Je nepřijatelné řešit takovou změnu zrychlenou formou projednávání, bez řádné diskuze všech zúčastněných odborníků na půdě ministerstva zdravotnictví.

Cílem PN je v rozporu s dosavadní bezpečnou praxí povolit prodej léčivých přípravků na předpis prostřednictvím internetu, tedy odstranit osobní kontakt zdravotníka s pacientem a oslabit zabezpečený a prověřený řetězec výrobce-distributor-lékárna-pacient, který zaručuje bezpečnost, kvalitu a pravost léčiva.

Je více než zřejmé, že jediným a pravým důvodem tohoto PN není zájem o pacienta a jeho zdraví, ale jsou to jen a pouze obchodní zájmy velkých e-shopových hráčů, kterým léky, coby další položka sortimentu a potenciální generátor dalšího zisku, zatím v online nabídce chybí. Lokální i nadnárodní e-shopy chtějí maximálně využít této příležitosti a ještě více urychlit online kanibalizaci kamenných lékáren. A předložený PN by jim k tomu významně pomohl. Toto ale rozhodně není cesta, na kterou bychom se měli vydat. Přinesla by totiž naprosto zásadní změny týkající se léků na předpis, jež by měly výrazné negativní dopady pro společnost i jednotlivé pacienty a jejich zdraví.

Covid-19 jasně ukázal, že lékárna je nezbytným zdravotnickým zařízením, které po celou dobu pandemie funguje naprosto spolehlivě, dokonce nad rámec původních činností. Současná pandemická situace také nepopiratelně potvrdila, že je rovnoměrné rozprostření zdravotnické sítě a jednotlivých zařízení pro poskytování péče pacientům klíčové. Stejně jako leží akutní péče o covid nemocné pacienty na bedrech menších nemocnic v krajích, o jejichž existenci někteří v minulosti pochybovali, tak i pacienti v této nelehké době čerpají lékárenskou péči rovnoměrně v regionech, v menších obcích a malých lékárnách. Tuto zdravotní péči jim poskytují lékárníci během osobních konzultací při výdeji léků v lékárně. I o smyslu takových lékáren v minulosti někteří polemizovali. A někteří by je nyní nejraději odstranili úplně - s odůvodněním, že osobní kontakt pacienta s vysokoškolsky vzdělaným zdravotníkem není potřeba, a léky mohou být devalvovány na úroveň zboží, které stačí vložit bezmyšlenkovitě a pohodlně do košíku spolu s rozmanitým nákupem na celý týden.

Covid-19 jasně ukázal, že systém zdravotní péče je tak stabilní, jak stabilní jsou jeho nejmenší články - tedy nikoliv jen lékárny ve velkých městech nebo e-shopové lékárny, ale lékárny na malých obcích. Lékárny napříč ČR situaci zvládly, lékárníci dokázali zajistit léky pro všechny pacienty, i pro ty v karanténě, či pro imobilní, přičemž vycházeli z principu navrhované donáškové služby lékárníka. Pandemie ukázala, že jsou tyto principy správné a potřebné.

Problémů, které by předložený pozměňovací návrh přinesl je více. Neuváženým rozvolněním pravidel pro zacházení s léky by docházelo k možné manipulaci s léky bez dohledu farmaceuta nekvalifikovanými osobami. Léky by se mohly dostat mimo zabezpečený řetězec, na jehož konci lékárník ověřuje pravost léku v okamžiku výdeje pacientovi, což přímo popírá smysl nedávno přijaté protipadělkové směrnice (FMD) - směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/161.

V této souvislosti je nutné podotknout také to, že ani dnes není v kapacitních možnostech SÚKL důsledně kontrolovat lékárny s dominantním on-line provozem, které nabízejí léky bez lékařského předpisu vydávané zásilkovým způsobem. Pokud by byl stejným způsobem umožněn i výdej léků na předpis, možnost kontroly by se logicky ještě snížila a zároveň by se zvýšilo riziko zejména pro pacienty.

ČLnK připravila paragrafované znění donáškové služby lékárníka, jež umožní bezpečně vydat léčivé přípravky v jejich prostředí všem skupinám pacientů, kteří si je nemohou osobně vyzvednout, ani nemohou využít pomoci osob blízkých. S návrhem donáškové služby bylo ministerstvo zdravotnictví i odborná veřejnost již seznámena. Očekáváme nyní věcnou diskusi nad problémy s výdejem léků nemohoucím občanům, který donášková služba lékárníka řeší, a nikoliv rychlé snahy o změny paragrafů zákona o léčivech ve prospěch několika soukromých subjektů.

Vážená paní poslankyně, Vážený pane poslanče, děkujeme Vám za podporu našeho stanoviska.

V úctě

 

Česká lékárnická komora:
Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident v. r., PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D., viceprezident v. r.

Česká farmaceutická společnost ČLS JEP:
prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., předseda v. r.

Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové:
prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., děkan v. r.

Farmaceutická fakulta Masarykovy univerzity:
doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, Ph.D., MBA, děkanka v. r.

Grémium majitelů lékáren:
Mgr. Marek Hampel, předseda z. s. v. r.

Poskytovatelé lékárenské péče:
PharmDr. Jarmila Skopová, předsedkyně z. s. v. r.

Vaši Lékárníci CZ:
Mgr. Aleš Nedopil, předseda výboru z. s. v. r.

Mladí lékárníci:
PharmDr. Stanislav Gregor, předseda z. s. v. r.

© 2022 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS