Výsledky skupiny Skin Barrier Research Group byly publikovány v Journal of Investigative Dermatology

19.03.2021

Výzkumní pracovníci Skin Barrier Research Group publikovali v prestižním vědeckém časopise Journal of Investigative Dermatology svou experimentální práci, která ukázala, že kyselé pH je nezbytné pro správné uspořádání a funkci lipidů kožní bariéry.

Práce autorů A. Nováčkové, I. Sagrafena, P. Pullmannové, G. Paraskevopoulose, A. Dwivedi, A. Mazumder, K. Růžičkové, P. Slepičky, J. Zbytovské, a K. Vávrové, s názvem Acidic pH is Required for the Multilamellar Assembly of Skin Barrier Lipids in Vitro popsala novou funkci tzv. “kyselého kožního pláště.” Kyselé pH propůjčuje kůži schopnost odolávat patogenům a reguluje činnost enzymů, ale také indukuje změny ve tvaru lipidů a jejich mísení, které jsou nezbytné pro správné uspořádání lipidů kožní bariéry, které chrání naše tělo před nadměrnými ztrátami vody.

Journal of Investigative Dermatology

Journal of Investigative Dermatology s impaktním faktorem 7.1 a AIS 2,1 je třetím nejlepším časopisem v oboru Dermatologie.

Skin Barrier Research Group

 

Práce byla podpořena mezinárodním projektem GAČR/DFG č. 19-09135J, projekty GAUK 1156120, SVV 260547, EFSA-CDN (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841) spolufinancovaného z EFRR a InoMed (reg. č.: CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010046 spolufinancovaného Evropskou unií).

Text: prof. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
Obrázky: Skin Barrier Research Group

© 2020 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS