Mimořádný publikační úspěch Skupiny kardiovaskulární a respirační farmakologie

23.03.2021

V prestižním vědeckém časopise Medicinal Research Reviews byl publikován článek Systematic review of pharmacokinetics and potential pharmacokinetic interactions of flavonolignans from silymarin (https://doi.org/10.1002/med.21791), na jehož vzniku se podíleli pracovníci Skupiny kardiovaskulární a respirační farmakologie a toxikologie (Václav Tvrdý, Jana Pourová, Eduard Jirkovský, Přemysl Mladěnka) a vědci z Mikrobiologického ústavu AV ČR (Vladimír Křen, Kateřina Valentová).

Časopis Medicinal Research Reviews má vysoký impakt faktor (IF2019 je 9.3) a spadá do prvního decilu časopisů v oblasti Farmakologie a farmacie a Medicinální chemie. 

Systematic review of pharmacokinetics and potential pharmacokinetics interaction of flavonolignans from silymarin

V publikovaném článku autoři shrnuli a kriticky zhodnotili jednotlivé fáze farmakokinetiky flavonolignanů pocházejících z ostropestrce mariánského (Silybum marianum). Další část review se zaměřuje na zhodnocení klinického významu interakcí, a to zejména vzhledem k podávaným dávkám, které jsou obvykle nižší u člověka ve srovnání se zvířetem v experimentu.

Všem autorům gratulujeme a přejeme mnoho dalších vědeckých úspěchů.

Text: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS