Prodloužení účinnosti vybraných krizových opatření do 22. 1. 2021

08.01.2021

Na jednání vlády ČR dne 7. 1. 2021 bylo rozhodnuto o prodloužení účinnosti vybraných krizových opatření do 22. ledna 2021. Dále bylo vydáno usnesení č. 13/2021 o omezení provozu škol (celé znění).

Vláda omezuje s účinností ode dne 11. ledna 2021 do dne 22. ledna 2021

1. provoz vysokých škol podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, včetně zahraničních vysokých škol a jejich poboček působících na území České republiky (dále jen „vysoké školy“), a to tak, že zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách, účastní-li se v jeden čas zkoušky více než 10 osob, při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání; zákaz osobní přítomnosti studentů podle tohoto bodu se nevztahuje na:

a) účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických studijních programů studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku

b) účast na přijímacích zkouškách na vysoké školy za účasti nejvýše 10 osob,

c) účast na individuálních konzultacích (pouze jeden student a jeden akademický pracovník),

2. provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje poskytování ubytování studentům vysokých škol, kteří mají na území České republiky jiné bydliště, v ubytovacích zařízeních vysokých škol, s výjimkou studentů, kteří se mohou účastnit vzdělávání podle bodu 1,

10. provoz škol a školských zařízení podle školského zákona a provoz vysokých škol, a to tak, že zakazuje sportovní činnosti jako součást vzdělávání.,

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

 

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS