Proběhlo XXIII. sympozium klinické farmacie René Macha v Hradci Králové

06.12.2021

Ani rok 2021 se neobešel bez výrazných změn v pořádání tradiční konference klinických farmaceutů. XXIII. ročník Sympozia klinické farmacie René Macha se již podruhé nemohl konat v unikátních prostorech mikulovského zámku, proto se uskutečnil částečně ve virtuálním prostředí a částečně prezenčně na půdě Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové ve dnech 26. a 27. listopadu 2021. Hybridní formát je jedním z nejobtížnějších způsobů, jak organizovat odbornou akci, přesto je podle ohlasů účastníků zřejmé, že se technicky i odborně letošní sympozium povedlo, a zároveň nechyběl tolik potřebný osobní kontakt s některými kolegy a kolegyněmi, který přinesl radost ze setkání, oživil diskuze a podnítil kuloární debaty nad zapeklitostmi i krásami farmacie.

Letošního sympozia se zúčastnilo přes 420 účastníků, z toho 91 v prezenční formě, a počet účastníků, kteří kontinuálně sledovali živý online přenos sympozia se dosahoval dvou set. Výhodou virtuálního přenosu byla opět možnost všechna sdělení zaznamenat, aby si je účastníci mohli připomenout i po skončení konference, a to i v rámci celoživotního vzdělávání České lékárnické komory. Z pohledu organizační struktury se na pořádání sympozia nic neměnilo, tj. z velké části se na organizaci Sympozia klinické farmacie René Macha podílela Katedra sociální a klinické farmacie pod vedením předsedy programového a organizačního výboru, doc. PharmDr. Josefa Malého, Ph.D. Spolu s katedrou akci pořádala Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP, přičemž záštitu nad konáním XXIII. ročníku sympozia převzal předseda Farmaceutické společnosti ČLS JEP, prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D., a děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové, prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

Nosným tématem XXIII. ročníku byla prevence a léčba nemocí dýchacích cest a plic. V rámci přednáškových bloků se představily významné lékařské a farmaceutické kapacity, které prezentovaly terapeutické a léčebné přístupy u pacientů s těmito onemocněními. Mezi přednášejícími vystoupila například předsedkyně Pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP, prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., či vědecký sekretář téže společnosti, doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D. Zpestřením byla vyzvaná přednáška zahraničního hosta, Chrise Remmingtona, MPharm, ClipDip, IPrec (Spojené Království), který jakožto klinický farmaceut pracující u intenzivních lůžek, prezentoval možnosti podávání léčiv u pacientů na mimotělním oběhu (tzv. ECMO) léčených pro respirační komplikace, covid‑19 nevyjímaje. Nově byly dva přednáškové bloky věnovány aktuálním novinkám ve farmakoterapii se zaměřením na léčbu chronické migrény, nové doporučené postupy v terapii srdečního selhání a strategie podávání monoklonálních protilátek u covid-19. Snad ještě více než kdy jindy se všechny přednášky nesly v duchu mezioborové spolupráce, což bylo podtrženo navazujícími diskusemi.

Součástí programu byly dva již tradiční bloky lékových problémů (e-DRBy) řešených pohledem specialistů na klinickou farmacii. Kolegové prezentovali prezenčně či online nesmírně zajímavé kazuistiky ze své praxe a lze konstatovat, že ani tentokrát e-DRBy neztratily na své atraktivitě a přinesly mnoho odborných, ale i emočních zážitků.

Dále nechyběla prezentace výsledků vědecko-výzkumných prací a klinických zkušeností formou posterových a volných ústních sdělení. Všechna plakátová sdělení byla doplněna krátkými předtočenými videosekvencemi, z nichž vybrané byly doprovázeny „live“ diskuzí s možností aktivního zapojení všech účastníků sympozia. Po roční pauze se organizátoři vrátili k ocenění kvalitních, přínosných a graficky dobře zpracovaných posterů, kdy byly odbornou komisí vybrány dva nejlepší postery se sekce posterových prezentací s živou diskuzí (PharmDr. Zuzana Očovská a kol.) a z klasických posterových prezentací (PharmDr. Bc. Dana Mazánková, Ph.D., a kol.).

Hybridní formát sympozia nabídl účastníkům možnost diskutovat v rámci celého odborného programu, a to buď přímo v místě konání konference, nebo formou chatu. Diskuze tvoří nesmírně důležitou a obohacující součást tohoto sympozia. Interaktivní formát zpravidla podtrhly workshopy konané na závěr odborného programu a zaměřené na problematiku spojenou s hlavním tématem onemocnění dýchacích cest a plic, případně výživu a možnosti suplementace v těhotenství či řešení kazuistik v transplantologii, které bylo mimo jiné věnováno předešlé sympozium.

Věříme, že i hybridní formát XXIII. sympozia klinické farmacie René Macha přinesl zajímavé poznatky do každodenní praxe a přenesl na všechny účastníky České a Slovenské republiky příjemnou atmosféru, která tento ročník doprovázela. Organizační a programový výbor si touto cestou dovoluje velice poděkovat přednášejícím, autorům posterových sdělení a minisympozií, vedoucím workshopů a v neposlední řadě partnerům, kteří sympozium podpořili a bez jejichž pomoci by nebylo možné je připravit. Srdečné díky patří také účastníkům, pro které je sympozium každoročně pořádáno, a tímto si všechny dovolujeme pozvat na následující XXIV. ročník, který se uskuteční 25. a 26. listopadu 2022!

PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.

Fotogalerie

Oficialni-zahajeni_doc-Maly-a-dr-Dosedelauditorium2auditorium3Diskuze_dr-Marecekdoc-Koblizekdr-Ambrus_prodekanka-FaF-MUdr-Cernydr-Hartinger_2dr-Jakubecdr-Jirakdr-Krebs_prezident-CLnKdr-Niedermayerovadr-Olearovadr-Remmington_diskutujicidr-Rozsivalovadr-Rychlickovadr-Sedlak2dr-Zdanovcovalive-diskuze-u-posteru_prezencni-ucastniklive-diskuze-u-posteru_vzdaleny-ucastnik2Mgr-GambacortaMgr-Storova_reditelka-SUKLNejlepsi-poster-dr-OcovskaPartneri-sympozia_5Partneri-sympozia_6prednaska-prof-Koziar-Vasakovepredsedajici_doc-Fialova-a-dr-Dosedelpredsedajici_dr-Olearova-a-Mgr-Vodickapredsedajici_dr-Rejmanova-a-Mgr-Vodickapredsedajici_prof-Trejtnar-a-dr-Solinovapredsedajici_prof-Vlcek-a-dr-Cernypredsedajici_prof-Vlcek-a-dr-Malaprof-Dolezal-predseda-CFSprof-Koprivaprof-Simunek_dekan-FaF-UKprof-Taborskyprof-Vlcek-a-partneri-sympoziaWP1_prof-SulkovaWP2WP3WP3_dr-Rejmanova-a-Mgr-HrubaWP4WP4_doc-Hronek-a-dr-KovarikZaverecne-slovo_doc-Maly

Autor fotografií: Lenka Stříbrná

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS