Povinnost testování zaměstnanců i studentů na COVID v příkladech

28.05.2021

Povinnost testování zaměstnanců i studentů je každých 7 dní, na této povinnosti se nic nemění. Dále uvádíme několik příkladů:

 • student (v prezenční i kombinované formě) účastnící se výuky, praktické výuky či zkoušky prokáže, že podstoupil ve stanovené frekvenci povinné testování (tj. jedenkrát za 7 dnů) preventivní PCR nebo antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb (vč. testovacího centra FN HK a mobilního týmu UK), a to listinným potvrzením nebo např. skenem tohoto dokladu v mobilním telefonu
   
 • uchazeč o studium účastnící se přijímací zkoušky popř. přijatý uchazeč účastnící se zápisu ke studiu se prokáže
  • potvrzením o PCR testu ne starším než 7 dní, nebo
  • potvrzením o AG testu ne starším než 72 hodin, nebo
  • potvrzením, že spadá do výjimek (prodělaná nemoc, očkování)
  • to prokáže listinným potvrzením popř. skenem tohoto dokladu v mobilním telefonu.
 • návštěvník fakulty (výstavy v galerii, ZLR či jiná osoba včetně účastníků CŽV vstupující na fakultu) se prokáže
  • potvrzením o PCR testu ne starším než 7 dní, nebo
  • potvrzením o AG testu ne starším než 72 hodin, nebo
  • potvrzením, že spadá do výjimek (prodělaná nemoc, očkování)
  • to prokáže listinným potvrzením popř. skenem tohoto dokladu v mobilním telefonu.

Podle naší informace MŠMT připravuje vydání závazného výkladu k testování studentů na VŠ. Pokud obdržíme další informace, budeme sdělení aktualizovat.

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS