Omezení volného pohybu osob s trvalým bydlištěm v okresech Trutnov, Cheb a Sokolov

11.02.2021

Vláda ČR svým usnesením č. 121 (plné znění k nalezení v tomto odkazu) s účinností ode dne 12. února 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod. omezuje volný pohyb osob na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov, a to tak, že osobám  s trvalým pobytem na území těchto okresů zakazuje opustit území daného okresu, a všem osobám, které nemají na území těchto okresů trvalý pobyt, vstup, pohyb a pobyt na území těchto okresů.

V uvedeném usnesení vlády jsou uvedeny mj. následující výjimky:

  • cesty za účelem výkonu povolání,
  • u studentů účastnících se vzdělávání v zařízeních, u nichž není dáno omezení provozu podle usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 13.

Citované usnesení uvádí pro osoby, jež hodlají využít daných výjimek, povinnost prokázat důvod. V případě zaměstnanců s trvalým bydlištěm v těchto okresech by mělo postačovat prokázání se pracovní smlouvou s fakultou; studenti z těchto okresů obdrží na studijním oddělení na vyžádání potvrzení o studiu.

Studenti a zaměstnanci, kterých se toto omezení týká, se v případě potíží s prokazováním důvodnosti této výjimky mohou obrátit na adresu covid.tym@faf.cuni.cz, aby jim fakulta mohla vystavit zvláštní potvrzení.

Další informace

Další informace na stránce shromažďující informace týkající se COVID-19.

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS