Odešel doc. RNDr. Petr Klemera, CSc.

16.08.2021

Petr Klemera se narodil 11. srpna 1943 v Hradci Králové, kde na Slezském Předměstí strávil své dětství. Po absolvování základní a střední školy vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Matematika se tak stala jeho celoživotní profesí. Po ukončení studií v Praze se vrátil do Hradce Králové, kde krátce působil na Lékařské fakultě UK, avšak záhy změnil své působiště a od 1. 9. 1970 se stal zaměstnancem nově vznikající Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Byl jedním z prvních tří pracovníků tehdejší Katedry fyzikální chemie na této fakultě. Vyučoval zde matematiku a matematickou statistiku, ve výzkumné oblasti se věnoval tvorbě matematických modelů biomechanického chování biologických systémů a částečně rovněž využití neuronových sítí. Fakultě zůstal věrný až do svého odchodu do penze v roce 2008, avšak i poté katedře rád vypomáhal s výukou i výzkumem.

petr-klemeraBBB_9816Obrazek3

Petr Klemera byl tmelicím prvkem katedry, byl to on, kdo přicházel s návrhy na různé katedrální akce, které také fotograficky dokumentoval. Byl to člověk nesmírně hodný, vždy ochotný, empatický, velmi vtipný a příjemný.

Bohužel, jeho životní pouť minulou středu 11. srpna 2021, přesně v den jeho 78. narozenin, skončila.

Ing. Vladimír Kubíček, CSc. a Mgr. Monika Kuchařová, Ph.D.
Katedra biofyziky a fyzikální chemie

Foto: Archiv Katedry biofyziky a fyzikální chemie

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS