Odešel Ing. Jiří Soukup

26.05.2021

Před několika dny nás, fakultu, sportovní, umělecký i pozemský svět opustil ve věku 94 let Ing. Jiří Soukup. Všestranný atlet, do posledních let aktivní sokolský sportovec, publicista, milovník koní a příznivec umění. Po příchodu do Hradce v 2. polovině 80. let minulého století spolupracoval při organizování výtvarného života v našem městě. Zejména pro Farmaceutickou fakultu UK byla jeho výrazným přínosem činnost organizátora a kurátora naší Galerie Na Mostě, kterou vykonával více než než 30 let. Byl spolu s našimi kolegy, zejména s profesorem Haisem a s docentem Ruskem, jejím zakladatelem a inspirátorem pravidelných výstav.

Jiří Soukup uvádí výstavu v Galerii Na Mostě

Jiří Soukup uvádí výstavu v Galerii Na Mostě

 

Spolu s nimi vytvořil svéráznou skupinu obětavých organizátorů, k níž se pak připojila zejména paní Rumlarová. Pro program výstav v naší galerii bylo významné, že Jiří byl čestným členem Spolku sběratelů a přátel exlibris Unie výtvarných umělců Hradec Králové, a vedle řady výtvarníků dokázal pozvat do galerie i významné sběratele exlibris z celého Česka a Slovenska.

Po celá léta přijížděl pravidelně na fakultu na starém jízdním kole a občas v hokejové přílbě, a jeho aktivní přítomnost na spojovacím mostě a příprava výstav patřila k typickému obrázku těchto míst.

Jiří Soukup s paní Rumlarovou na vernisáži   

Jiří Soukup s Marií Rumlarovou na vernisáži

 

Většinu výstav také velmi rád uváděl. Některé okamžiky z vernisáží a jiných příležitostí jsou zachyceny fotoobjektivem, v posledních letech zejména díky paní Marcele Jeřábkové. Mnohostranná činnost Jiřího Soukupa a jeho propagace města Hradce Králové byla oceněna mj. titulem Laureát výroční ceny města Primus inter pares za rok 2008, je držitelem medailí hejtmana Královéhradeckého kraje a statutárního města Hradec Králové, a v roce 2014 byl uveden do Síně slávy hradeckých sportovců. Také jeho rodné městečko Kouřim jej ocenilo v roce 2016 čestným občanstvím. Do svého rodiště se nakonec vrátil a svůj plodný život v místním domově seniorů dožil.

Jiří Soukup před totemem prof. Haise

Jiří Soukup před totemem prof. Haise

 

My, pamětníci a účastníci několika desetiletí společenského života naší fakulty, budeme na Jiřího a jeho práci pro Farmaceutickou fakultu UK dlouho vzpomínat.

Jaroslav Dršata

Foto: Archív Farmaceutické fakulty UK

© 2023 Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové | O webu a cookies | Kentico CMS